Uit die mond van die suigeling (2)

Die seuntjie het gereeld oor die heining met die oom langsaan gesels. Eendag praat hulle oor kerk sake. “Na watter kerk gaan jou pa, boet?”, vra die oom.

“Oom, my pa sê, hy gaan nie meer na die kerk daar aan kant van die dorp nie, want hy sê, daar voel hy soos ‘n sondaar. My pa neem ons nou na ‘n ander kerk, want daar voel hy baie gemaklik.”

Die een kerk het nét die Woord gepreek:

 • Die mens is as ‘n sondaar gebore (Joh. 3:23).
 • Die mens moet hom bekeer (Mat. 3:2).
 • Geen kindskap-verhouding met God is moontlik alvorens daar nie ‘n Goddelike berou oor sonde is en dit bely en laat staan word nie (2 Kor. 7:10; Spr. 28:13).
 • Sonder belydenis, berou, bekering en wedergeboorte sal daar ook geen verandering plaasvind om soos Jesus te word nie (Joh. 3:3, 5; 2 Kor. 5:17).

Die seuntjie se pa het nie kans gesien vir dié standaard nie. Gevolglik het hy maar gegaan na ’n plek waar hy inpas en gemaklik voel en ook sy ander vriende is. Dit herinner ons aan dit wat ons lees in 2 Tim. 4:3 – “want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,” Daar is gepreek:

 • Almal wat kerk toe kom, is maar reg.
 • Omdat die ouers kerklidmate is, is die kinders ook maar reg.
 • Bekering is nie nodig as jy in die kerk groot word nie.
 • Gevolglik hoef niks in jou lewe te verander nie, jy kan maar net so bly soos wat jy is.
 • Jy moet nét glo daar is ‘n God. Maar voorwaar dit kan nie genoeg wees nie, want kyk wat leer die Woord (Jak. 2:19): “Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.”

Dis swaar om as geestelike blinde jou weg deur die lewe te moet vind! Dis makliker om die leun te glo as om te erken dat wat jy geglo het ‘n leuen is.

 • 2 Kor. 3:15 – “Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart;”
 • 2 Kor. 3:16 – “maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.”

Hoe wonderlik as ‘n mens by die Here Jesus uitgekom het!!! Joh. 10:9 – “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word.”

Malmesbury Advertising