Tydelik en verganklik (1)

Goeie dag liewe Leser

Ek en my vrou moet vanjaar ons breek nou neem, sodat ons kan diens doen gedurende die laaste deel van Desember. Gevolglik sal ek nie vir u 'n boodskappie hê tot eers die 20ste November nie.
Mag die Here voortgaan om u ryklik te seën!  

Piet Smit

TYDELIK EN VERGANKLIK (1)

Dis darem net pragtig om gesonde mooi jongmense te sien oorborrel van lewensvreugde! Op dié stadium van my lewe kan ek nie help om hulle met so ‘n tikkie heimwee te bewonder:

• Die soepelheid,
• Hulle eindelose energie,
• Die rimpellose en vleklose gesigte.

So beskou ek die ander dag die jeugdiges by die plaaslike skole atletiek en ek dink by myself: “Ja, so ‘n klompie somers gelede het ek ook daar gehardloop en ‘geskyfwerp’ en deelgeneem. Maar ek troos my aan die gedagte: Julle gaan ook almal ouer word; dis net ‘n kwessie van tyd. Die mooiste en sterkste en gesondste onder julle kom ook daar waar die plooie verskyn en die hare minder word.”

‘n Jongman vra vir ‘n ouer dame: “Wat loop tannie so swaar?” En met die wysheid van die grysheid antwoord sy: “Wag maar, jy kom ook daar ... ás jy ”lucky” is!” M.a.w. pasop, jy haal dalk nie eens daar nie!

Alle sigbare dinge op hierdie aarde spreek van verganklikheid en alles is tog maar net tydelik. Pred. 11:9 is ‘n teks wat ‘n mens en veral jongmense tot verantwoordelikheid roep om te besef, die jonkheid duur nie verewig as dit sê: “Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring.”

Ek onthou hoedat ek en ‘n mede broer in die geloof jare gelede oor dié teks verskil het. Sy mening was dat ‘n jongmens nie eintlik vrolik mag wees nie en die jongmens lewe geniet nie. Maar ek glo nog steeds vandag dat daardie teks maar net wil sê dat ‘n jongmens moet sy lewe met verantwoordelikheid geniet, wetende dat hy of sy eendag moet rekenskap gee van wat hulle met hul jong lewe gedoen het. In my eie woorde geparafraseer en verklaar: “Jongmens, geniet die lewe ten volle, maar sonder om sonde te doen. Besef ook dat dit wat jy nou geniet en die fase van jou lewe wat jy tans beleef, is nie alles nie. Dis maar een faset van lewe. Jy moet ook die Here soek en Hom eerste stel in jou lewe, want aan die einde van die dag moet almal voor Hom staan en rekenskap gee.”

ONS BID SAAM

Here Jesus, ons vergeet so maklik dat hierdie lewe is net tydelik en alles wat aards is, is verganklik. Help ons, wanneer ons, onsself geniet om dit in die Here te doen vir U met groot danksegging en erkenning dat gesondheid en geluk kom van U af. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising