TWEE-EN-TWINTIG JAAR

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (3)

Gen. 45:26 – “Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog—en dat hy regeerder is in die hele Egipteland—het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.”

JOSEF

Die 22 jaar wat Josef geskei was van sy bekende omgewing; sy vader en moeder, sy broers en die grond waar hy groot geword het, moes vir hom baie pynlik gewees het.

Die episode in Potifar se huishouding het hom laat kennismaak met die harde werklikheid van die lewe. Dank God hy het daardie toets geslaag. Vele sou dit nie slaag nie.

Hy sit vir 11 jaar in die gevangenis en dan moes hy nog twee jaar wag, omdat die hoofman van die skinkers van hom vergeet het (Gen. 40:23). Josef sou verseker ook sy eie lewe in oënskou geneem het en gedink het oor sy eie foute en onvolwasse optredes.

• As hy nie gaan klik het oor sy broers by sy vader Jakob nie, sou hulle hom nie so gehaat het nie (Gen. 37:2).
• Hy moes liewer nie sy drome vir die broers vertel het nie. Dis net lewens werklikhede; die oomblik dat ‘n mens oor jouself en veral jou prestasies praat, het jy ‘n klomp wat jaloers is. Niemand kan bekostig dat ander onnodig jaloers is op jou nie.
• Daardie langrok met moue as geskenk aan hom alleen, was ‘n fout van sy vader. Na 13 jaar in die tronk sou hy besef; hy moes dit liewer nie aanvaar het, indien nie al die ander broers dieselfde geskenk kon kry nie.

OPMERKINGS:
.

• Weereens týd en drúk – God gebruik tyd en druk om mense se karakter te heilig en mooi te maak. Ps. 105:18,19 – “Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE hom beproef verklaar het.”
• Daar was geen ander manier dat al die stryd van 22 jaar vir Jakob, die broers en Josef gespaar kon wees nie.
• Alles werk mede ten goede vir die wat God lief het (Rom. 8:28).
• Sien die groter prentjie en staar jou nie vas teen die detail nie (Gen. 45:5): “Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur.”
• Jou persoonlike saak is altyd ondergeskik aan die groter doel.
• God kan jou, as jy geestelik op die regte plek gekom het, in een oomblik verhef (Ps. 105:21): “Hy (Farao) het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed.” ... en jou drome waar maak!

Gebed:

Here, U is die wonderlikste God. Alwys en volmaak in U planne. Ek buig my hart voor U! Amen!Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe