Twee en-twintig jaar

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (2)

Gen. 45:26 – “Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog—en dat hy regeerder is in die hele Egipteland—het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.”

DIE BROERS

Moenie dink Josef se broers het dit maklik gehad nadat hulle vir Josef as slaaf op die kamele van die Midianitiese koopmans oor die rantjie sien verdwyn het nie. Hulle het vir 22 jaar gewroeg om met hulle gewetes saam te leef. Die prys wat hulle vir hulle liefdelose daad moes betaal, was op die ou end baie erger as om uiting te gee aan hulle gevoel om hom te laat boet vir die stories wat hy by hulle vader Jakob aangedra het en die jaloesie oor sy “lang rok met moue” (Gen. 37:3) wat sy vader vir Josef alleen laat maak het en sy drome.

Telkemale as dinge daarna met hulle verkeerd geloop het, het hulle dit gekoppel aan die dag wat hulle vir Josef gebind het, in die put gegooi het, hom later as slaaf verkoop het en hulle vader bedrieg het met die geskeurde rok van Josef vol bloed. Hulle was óór sensitief en het letterlik in vrees geleef:

• Gen. 42:21 – “Toe sê hulle vir mekaar: Voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie—daarom kom hierdie benoudheid oor ons.”
• Gen. 42:28 – “Toe het hulle hart hul begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê: Wat het God ons nou aangedoen?”
• Gen. 44:16 – “God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Kyk, ons is my heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is.”

OPMERKINGS:

• God het baie tyd om mense se harte sag te maak – in dié geval, 22 jaar om die broers se harte te snoei en te skoei. Mag ek sê; God sit mense met harde harte wat nie wil luister in die “drukkoker” dat hulle kan sag word vir die evangelie. Het jy geliefdes wat nie die Here wil dien nie? Ontspan, hulle is in God se “drukkoker” besig om sag gemaak te word d.m.v. druk en tyd. Al wat jy moet doen is om die temperatuur op te hou met jou gebede vir hulle.
• Wat jy saai, gaan jy maai (Gal. 6:7) is ‘n Bybelse waarheid en beginsel wat werk van die vroegste tye. Die broers het Josef leed aangedoen en vir Jakob die uiterste verdriet. Hulle sou ook boet – die vrees om uitgevind te word, het hulle soos hul eie skaduwee agtervolg vir 22 jaar.

GEBED

Here, mag ek tog nie jaloers wees op ander wat beter as ek presteer nie. Weerhou my van ‘n vergeldingsdrag. Amen.
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe