Swaar tye en sterk mense (4)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (4)

Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

Die Bybel sê “ás jy deur die water gaan …” Daardie “as” is soos; as jy vanaand gaan slaap. Die Engelse vertalings sê “when.” Verseker sal jy deur stryd gaan op aarde, want ons is nog nie in die hemel nie. Die aarde is ‘n vervloekte plek. Maar Sy belofte staan: “Is Ek by jou.”

Stryd en beproewing is ons deel op aarde:

  • Job 7:1 – “Het die mens nie ‘n stryd op die aarde nie?”
  • Hand. 14:22 – “Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.”
  • Rom 8:36 – “ons is gereken as slagskape.”

Máár God is by my!!!

  • 16:33 – “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.”
  • 34:20 – “Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.”

Lydia Messhoe die vrou van Kenneth Meshoe (ACDP) het gepreek en gesê, wanneer sy deur stryd gaan en die duiwel vir haar kom preek: “Sien jy, jy vertrou mos op die Here. Toe waar is jou God nou?” Dan antwoord sy vurig terug: “Shut up devil! I’m just passing through.”

Ons stryd is net vir ‘n tydjie. Ons gaan nie vir ewig in daardie stryd bly nie. Ons trek net deur die dal van doodskaduwee!

Daniël se drie Joodse vriende is in die vuuroond gegooi omdat hulle nie wou buig voor ander gode nie. Toe koning Nebukadneser weer kyk toe is daar ‘n vierde Persoon saam met hulle in die vuuroond. Ja, Jesus was saam met hulle ooreenkomstig Sy belofte: “As jy deur die vuur gaan …” Hulle het daar uitgekom sonder dat daar ‘n reukie van vuur aan hulle was (Dan. 3:27).

Al wat van hulle uitgebrand het was dit wat nie aan hulle behoort het nie, waarmee hulle gebind was.

Wanneer ons deur verdrukking gaan, word ons gelouter van die goed wat ons bind en die vleeslike word verteer; wat eintlik nie tot die nuwe lewe in Christus behoort nie. (Gaan peins daaroor.)

GEBED

Nou eer ons U, Here onse God, U is altyd by ons, selfs in die vuur van verdrukking! En elke keer kom ons net beter ander kant uit. O, ons Prys U, wonder God van ons lewens! Halleluja! Dankie Jesus! Amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe