Swaar tye en sterk mense (3)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (3)

Jes. 43:1- “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: (Hier word met God se volk gepraat. As ek en jy ook aan die Here behoort, geld al dié beloftes ook nét so vir ons.) Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!”

Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

MOEILIKE TYE SAL NIE VEREWIG AAN HOU NIE

Daar leef vele vandag wat die genoemde swaar tye deurleef en oorleef het. Waar is bv. die depressie van 1933? Dit het gekom en gegaan, maar daar leef nog mense wat dit gesien en oorleef het.

Droogtes hou nie vir altyd aan nie. Ek het die blok grafieke van reënval syfers in die museum in Calvinia gesien. Hulle hou daarvan rekord van voor die Boere Oorlog. Die siklusse lê min of meer 7 jaar uit mekaar van droogtes en goeie reënval.

Ek hoor dikwels mense sê: “Ja, julle weet die Bybel sê mos in die laaste dae sal die seisoene deurmekaar wees. Winter sal somer wees en andersom.” Dit mag so voel, maar die Bybel sê dit nie (Gen. 8:22): “Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.”

Terwyl ek nie al die antwoorde het nie, is hier twee insiggewende verse waarvan ons tog moet kennis neem:

  • Jer. 5:24 – “en hulle het nie in hul hart gesê nie: Laat ons tog die HERE onse God vrees, wat reën gee, vroeë reëns en laat reëns op hulle tyd, wat vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou.”
  • Jer. 5:25 – Julle ongeregtighede het hierdie dinge afgeweer, en julle sondes het die goeie van julle teruggehou.”

Kyk na ‘n foto van Berlyn in Duitsland tydens die bombardement van die Geallieerdes in die Tweede Wêreld Oorlog, dan lyk dit soos ‘n sak wat in flarde hang. Maar kyk na ‘n moderne foto, dan is daar nie ‘n merkteken dat daar ooit ‘n oorlog was nie. So het ook die Skandmuur van Berlyn geval.

Die boodskap aan my en jou adres, ons wat op God vertrou: Ons swaar tye kan nie vir ewig aan hou nie! Een of ander tyd sal jou stryd bedaar en verbygaan! Hou vas aan die Here en Sy beloftes.

GEBED VIR ELKEEN IN SWARE STRYD

Here, ek kom na U soos Dawid wat soveel kere gevra het: “Maak tog gou om my te verlos.” So bid ek vir elkeen wat voel hy of sy wankel onder sy of haar las: Maak tog asb. gou om hulle te verlos, want hulle vertrou op U. Amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.