Swaar tye en sterk mense (2)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (2)

Jes. 43:1- “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: (Hier word met God se volk gepraat. As ek en jy ook aan die Here behoort, geld al dié beloftes ook nét so vir ons.) Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!”

Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

Ons het gepraat oor die huidige swaar tye in ons land. Maar ons het nog altyd swaar tye gehad. Kom ek vertel jou of herinner jou dan net:

DIE BOERE OORLOG (1899 – 1902)

Dit was nie ‘n oorlog daar ver of op ons land se grense nie. Nee, binne in ons land het hulle geveg. Die eens magtige Britse Ryk het met volle sterkte in geklim om die destydse 2 Boere Republieke te verower. Die oorlog het uitgebrei en daar is geveg oor die hele S.A. – in Natal en tot in die Kaapkolonie in die sig van Tafelberg.

Dink jouself in die skoene van ‘n terugkerende boer na sy plaas. Alles is verwoes en sy plaasopstal lê afgebrand. Sy vrou en kinders het moontlik gesterf saam met die ander 26 000 vroue en kinders in die konsentrasie kampe. Net ‘n onbewerkte plaas wat vir 4 jaar verwaarloos het. Niks verder – geen implemente, vee of geld. Net ‘n gebroke gemoed om as verloorders uit die oorlog te tree. Swaar tye!

DIE REBELLIE (1914 – 1915)

Afrikaners takel mekaar. Genl. De Wet, De la Rey en Beyers lei elkeen ‘n groep Afrikaners op kommando teen die regering. Die een broer se geweerloop gerig op ‘n ander broer se geweerloop. ‘n Volk is verskeur en verdeeld. Swaar tye!

DIE GEELGRIEP (1918)

S.A. gaan ‘n tydperk binne waar letterlik duisende sterf en daar is geen geneesmiddel. Swaar tye!

DIE DEPRESSIE (1933)

Geld was feitlik waardeloos en ons kry ‘n nuwe begrip nl. die Arm Afrikaner vraagstuk. Swaar tye!

DIE BOSOORLOG (1962 – 1994)

Donker wolke hang oor S.A. Dis bom ontploffings en halsnoermoorde en ons jong seuns kom vermink van die grens terug. As die nuus gelees word, sidder en beef jy vir wat berig gaan word ...

Gesien in die lig van genoemde swaar tye, is die huidige druk glad nie vreemd nie.

GEBED

Dankie Vader, dat U ons land en sy mense deurgesien het in die moeilikste tye! As U hulle kon deurdra, kan U dit weer doen. Ook vir ons in ons huidige krisisse. Here, ons plaas ons vertrou in U. Help ons genadiglik nog ‘n keer. Verlos ons van ons vyande en red ons land. In Jesus Naam, amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe