Swaar tye en sterk mense (5)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (5)

Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

Waarin lê sterkte, uithouvermoë, om te kan aanhou en aangaan ongeag omstandighede? Lê dit in groot sterk spiere en mense wat heeldag met gewigte oefen? Victor Frankl, ‘n Joodse sielkundige, wat in die Natzi’s se Konsentrasie kamp was, het getuig dat hy gesien het dat dit nie noodwendig die groot en sterk geboude mense was wat kon uithou nie. Hy’t ervaar dat sterkte lê in die gees van die mens en nie in die uiterlike nie.

 “Its die fight in the dog and not the dog in the fight.” (Mark Twain en Dwight Eisenhower)

Die Bybel leer dit ook – dis wat ín ons as gelowigies is wat die verskil maak. En Wie woon in ons? Jesus deur die Heilige Gees. Dus; die oorwinning is binne in my en jou as weergeborenes, want Christus is in ons. Dan kan ons stryd verwerk. Ons kan druk hanteer. Ons kan dit vat. Ons dink anders oor dinge, probleme en die lewe. Fil. 4:13 sê: “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

  • 1 Joh. 4:4 – “Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.”
  • 1 Joh. 5:4 – “Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.”
  • 1 Joh. 5:5 – “Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?”
  • Kol. 1:27 – “Christus onder julle (beteken Christus in ons) die hoop van die heerlikheid.”

Die kinders van die Here gáán en sál as oorwinnaars uit die stryd tree. Ons mag nou baie stryd ervaar, maar dit wéét ek; aan die einde sal ons in Jesus triomfeer!

GEBED

Here, help ons om hierdie boodskap te glo. U in ons, maak die verskil. Dit laat ons triomfeer oor alle stryd wat ook al oor ons pad mag kom. Ons prys U dierbare Naam! Amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe