Soos Goeie Vye

02-god-van-baie-kanse

SOOS GOEIE VYE
Jer. 24

Dit is vlak voordat die Suidelike Ryk van Israel (Juda) in ballingskap weggeneem sou word uit hul geliefde land deur die koning van Babilonië waar hulle vir 70 moes bly. In dié tyd gee die Here aan die profeet Jeremia ‘n gesig van twee mandjies vye. Die een mandjie bevat goeie vye en die ander mandjie is vol slegte vye. Die slegte vye word gesimboliseer deur diegene wat sou agterbly in Juda.

Die goeie vye stel voor hulle wat teen hulle sin ver van hul vaderland verwyder sou word na ‘n vreemde land wat hulle nie geken het nie. Wou hulle graag daar heen gaan? Sou dit vir hulle lekker wees om as ballinge uit hulle vaderland verwyder te word? Nee! Nooit! Inteendeel dit moes vir hulle vreeslik wees om as gevangenes weggevoer te word uit hul bekende geliefde land Israel waar hulle tempel was en waar hulle hul jaarlikse feeste en godsdiens beoefen het. 

Luister nou: Tog sou dit vir hulle goed wees! Hoor net die beloftes wat die Here aan hulle gee:

  1. Jer. 24:6 – “en Ek sal my oog op hulle slaan ten goede en hulle terugbring in hierdie land; en Ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk nie.”
  2. Jer. 24:7 – “En Ek sal hulle ‘n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart.”

Die ballingskap in ‘n vreemde land, wat hulle sou verneder en waar hulle soos slawe sou verkeer en wat hulle nie begeer het nie; het vir hulle geword soos die Skrif op ander plekke sê:

  • Heb. 12:11 – “Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.”
  • Rom. 8:28 – “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.”

Wat beleef jy tans in jou lewe? Waardeur gaan jy? Is dit ‘n slegte fase? Moet jy dinge verduur wat onverkwiklik en uiters onaangenaam is?

Dink aan daardie mandjie goeie vye, vroeg oggend afgepluk, heerlik koel en smaaklik! Só sal die Here my en jou te voorskyn laat kom aan die anderkant van die stryd.

GEBED

Vader, in U hande gee ons, ons lewens oor. Heilig ons en reinig ons. Louter ons deur die vuurgloed van beproewing om soos heerlike smaaklike vye aan die anderkant vir ‘n honger en behoeftige wêreld te voorskyn te kom. Amen!

PietSmit 
073 447 2902
(K) 022-4872200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar. Besoek AGS Corpus Christi Malmesbury op Facebook

Malmesbury Advertising