Praters, Bidders, Bewendes en Daders (2)

PRATERS, BIDDERS, BEWENDES EN DADERS (2)

Met die grootste inspanning het Wolraad weer daarin geslaag om die boot te bereik. Vir die laaste keer het hy vir die vrou met die babatjie geroep: “Ek kan nie weer kom nie! Spring dadelik!” Tesame het talle ander beangste passasiers ook gelyk gespring en die uitgeputte perd en sy ruiter het met almal tesame onder die water verdwyn ...

TOEPASSING

Leipoldt die digter, skryf in sy gedig oor Wolraad Woltemade die volgende:

Wie trots die doodsgevaar?

Nie jy wat praat, nie jy wat bid,

Nie jy wat staan en bewe!

Dis Wolraad weer wat nog 'n keer

Die Dood se woeste mag trotseer.

Ons is almal toeskouers van die wêreldtoneel wat hom voor ons afspeel. Die tekens van die internasionale toestande spreek hard tot elkeen. Die wêreld is soos ‘n sinkende skip wat binne oomblikke onder die water gaan verdwyn. Kan ‘n gelowige gelukkig wees om toe te sien hoe mense soos drenkelinge besig is om uit te roep en te sterf sonder Christus en jy doen niks nie! Het jy al op ‘n Saterdagoggend in jou dorp, gekyk na die “drenkelinge” waggelende van die drank, na die dood (Spr. 24:11)? Dit maak ook ‘n onuitwisbare indruk!

DRIE SOORTE ORE EN OË

Dit lyk my daar moet drie verskillende soorte ore en oë wees:

• Dié wat sien en hoor maar máák asof hulle nie gesien het nie. Jy stap by die nooddruftiges verby, maar net soos die mense op die strand in Tafelbaai in 1773, kos dit te veel om betrokke te raak. Mense sal eerder diegene wat met hul valse leer en lektuur die strate aandurf, kritiseer maar sélf niks doen nie. “Nee, my eie sake verdien voorkeur,” is die uitgangspunt. Of mense sal dalk nog bid en só probeer om hul verantwoordelikheid van hul af te skud. Het jy geweet gedisstansieerde gebede word nie verhoor nie (Jak. 2:16)! Jy kan nie vir ‘n saak bid en jy raak nie betrokke nie, terwyl dit tog in jou mag is om iets te doen.

• Daar is dié wat sien, maar ook nie sien nie. Hoor, maar ook nie hoor nie (dit registreer nie). Hulle is soos diegene van wie ons lees in Jes. 6:10 en Joh. 12:40.

• Dan is daar dié wat regtig sien en hoor en dit gryp hulle aan die hart en laat toe dat die Gees van die Here hulle dryf.

Werp jou talente en jouself op die branders en gooi jou finansies in die kolkende waters en stuur dit in om die drenkelinge op die sinkende skip te red voor dit te laat is!

GEBED

Here, ek moet alles doen wat ek kan, dat siele gered kan word! Amen.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.