Palmboom Christene

PALMBOOM CHRISTENE

Ps. 92:13 – “Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom.”

Oom Jan Kruger van Vanrhynsdorp het eendag met sy leer teen een van die dadelpalms in sy erf opgeklim om die dadels by te kom, wat reg langs die sypaadjie gestaan het. Toe sien hy vir die eerste keer hoeveel klippe sit daar in die holtes net bokant die waaiervormige blare se aanhegting teen die stam van die palmboom. Dis klippe van verbygangers wat na die palmboom gooi in die hoop om van die dadels in die hande te kry.

Maar wat doen die palmboom? Dit gooi nie die klippe terug nie. Nee, die palmboom hóú die klippe. Al wat dit doen, is om sy vrugte te gee wat raak gegooi word en dan afval.

As kind van God beleef mens ook maar hoedat daar met klippe na jou gegooi word: Bedrieglike tonge, agteraf tonge, kwaadwillige tonge en valse tonge wat jou beskuldig. Dit voel soos klippe wat jou tref en die versoeking is daar om ook vir jou ‘n klomp klippe te versamel en terug te gooi.

Maar dink aan die palmboom: Dit hou sy klippe en gee net sy vrugte terug aan die klipgooiers.

Toe die Here Jesus op die kruishout gehang het, het die “klippe” ook op Hom gereën:

  • “Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie” (Mat. 27:42a).
  • “Laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo” (Mat. 27:42b).
  • “Ha, U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou” (Mark. 15:29).

Jesus kon ‘n magtige klip, ‘n meteoriet oor die spotters losgelaat het. Hy kon hulle almal in een oomblik weggevee het. Maar Hy het soos die palmboom Sy klippe gehou en net vrug gegee; die vrug van gebed en vergifnis (Luk. 23:34): “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”

Vandag, vroeër as wat jy dit verwag, kan ‘n klip jou tref. Dink dan aan die palmboom en hou die klip en openbaar die vrug van die Gees (Gal. 5:22): “Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

GEBED

Here, help my om soos die palmboom die klippe te hou en liewer maar. die vrug te gee. Amen.

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe