HOOGMOED (5) Natuurlik is daar ook so iets soos valse nederigheid. M.a.w. iemand wat máák of hy nederig is, maar eintlik is dit maar net ‘n manier om indruk te maak t.o.v. sy geestelik standaard. Wat beteken dit as iemand sou sê: • “Kyk, van nederigheid kan julle my darem…
HOOGMOED (4) Wat kan ons dan doen om hoogmoed uit ons harte te weer? Hoe kan ons dan egte nederige kinders van God word? In die eerste plek kos dit enige mens om hom voor God te verneder en te erken dat hy of sy ‘n verlore sondaar is. Net…
HOOGMOED (2) As hoogmoed dan so ‘n ergerlike sonde voor die Here is, dan noop dit my en jou om dit uit ons lewens te weer. Dit sal dus die moeite loon om na alle vorme en omskrywings daarvan te kyk sodat ons dit kan vermy. Ps. 139:23-24 sê: “Deurgrond…
HOOGMOED (1) Kyk as daar nou Iemand is wat ek nie as my teenstander wil hê nie dan is dit die Here God Self! Wie is so vermetel om te dink Hy kan teen die Here veg en waag om met die Here kragte te meet!? Daar is ‘n vers…
DIE WAT GOED DOEN 2 Thess. 3:13 – “En julle, broeders, moet nie in goeddoen verflou nie.” Iemand het by die kerkgebou verby gery en sien toe iets daar lê. In haar haas het sy tyd gemaak om vinnig te stop en dit op te tel. Sy sien toe dat…
LOUHEID (2) Open. 3:16 – “Maar nou, omdat jy lou is ...” NEEM AANSTOOT Spreek nou net ‘n lou Christen aan oor sy swak kerk bywoning, dan kyk jy hoe gou neem hy of sy aanstoot. Dan hoor jy sommer ook die ou geykte stories van al die skynheiliges wat…
LOUHEID (1) Open. 3:16 – “Maar nou, omdat jy lou is ...” ‘n Tyd gelede het ek my afgesonder voor die Here en 6 dinge op ‘n papier geskryf wat ek gevoel het tussen my en God staan. Op my knieë het ek dit voor die Here bely en die…
LOOF GOD ONDER ALLE OMSTANDIGHEDE Om God te prys onder rooskleurige omstandighede en daar vele redes is om dit te doen; is maklik vir elkeen van ons. • “Here, ek loof U vir hierdie R500 wat ek uit die bloute ontvang het! U is so goed vir my!”• “O my…
GERED EN VERLOS IN ‘N OOMBLIK! Oom Pieter van der Westhuizen se getuienis van bekering spreek van die volkome werk van ons Here Jesus op Golgota. In sy jonger dae kon oom Pieter drink vir die eerste, tweede en derde span tegelyk! Sy vrou, tannie Tima, het vroeg reeds haar…
DIE GEDEELTES WAT JY WÉL VERSTAAN Vanoggend het ek geworstel met Dan. 11 en 12 in my persoonlike tyd met die Here. Daar is soveel profesieë verwysend na die einde en mens weet nie wat dit alles beteken nie. Selfs die kommentare tot my beskikking oor dié Skrifgedeeltes, verskil van…
GEEN BYMOTIEWE Job 1:9 – “En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?” Die Satan ken die aard van die mens. Hy weet selfs waarom baie mense hulle tot die Here wend. Hy weet dat vele dien die Here nie terwille van die…
JOU BEGRUIKS BYBEL (4) Ps. 119:105 – “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” Ek is so bly ons kan in liefde van mekaar verskil. Ek het ook groot geword met die gedagte en tradisie dat ‘n mens mag nie in jou Bybel…
JOU GEBRUIKS BYBEL (3) By geleentheid het dr. Isak Burger ons as pastore aangespreek: “Broers, ek sit soms saam met julle op die verhoog en as die offerande opgeneem word, kan ek nie help om te sien wat julle in die offerande mandjie gooi nie. Dan sien ek hoe min,…
JOU GEBRUIKS BYBEL (2) Daar is ‘n groot verskil tussen jou gebruikte Bybel en ‘n nuwe Bybel. Omdat jou gebruikte Bybel so baie in die direkte teenwoordigheid van die Heilige Gees kom, soos wat ‘n mens dit saamneem na dienste, bidure en seldienste, kleef daar iets van die Here daaraan.…
JOU GEBRUIKS BYBEL (2) Daar is ‘n groot verskil tussen jou gebruikte Bybel en ‘n nuwe Bybel. Omdat jou gebruikte Bybel so baie in die direkte teenwoordigheid van die Heilige Gees kom, soos wat ‘n mens dit saamneem na dienste, bidure en seldienste, kleef daar iets van die Here daaraan.…
JOU GEBRUIKS BYBEL (1) Net soos wat ‘n mens vanuit ‘n verhouding met God leef, net so moet ‘n gelowige ook ‘n verhouding met sy eie gebruiks Bybel hê. Ons kry vandag baie wonderlike vertalings en studie Bybels, en dis selfs gelaai op jou rekenaar, selfoon of tablet. Maar ek…
DIE WARE DAG ZERO KOM! Weinige mens in S.A. weet nie van hierdie ontstellende woorde nie; dag zero! Veral die mense van die Wes-Kaap, waar ons ‘n erge droogte beleef. Die verwagting dat die water in ons damme gaan opraak en jy een môre die kraan gaan oopdraai en daar…
HUWELIK EN DIE NUWE JERUSALEM (4) DIE FEESMAAL Mat. 8:11 – “Ek sê vir julle: Baie sal van die ooste en die weste af kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel.” Luk. 12:37 – “Gelukkig is daardie diensknegte vir wie…
HUWELIK EN DIE NUWE JERUSALEM (3) Die troue daardie dag by Org de Rac staan my nog steeds vars voor die gees. Ek is nie een van daardie mense wat vir elke gedagtetjie sommer sê: “Die Here het vir my gesê” nie. Maar tydens daardie dag se gebeur wil ek…
HUWELIK EN DIE NUWE JERUSALEM (2) Die landgoed Org de Rac lê net regs van die N7 as jy oor die Bergrivier ry op pad na Piketberg in die Wes-Kaap. Die plek is maar ‘n klompie jare gelede daar aangelê en die mooi oprit en goed beplande geboue vang dadelik…
Page 9 of 89

Malmesbury Advertising