ONS LEWENS MOET HULLE TREK (2) Sag. 8:23 – “Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is.” Aan die einde van die dag moet die wêreld wat met ons saam lewe tot die gevolgtrekking kom: • Volgelinge van Jesus is anders.• Dis ‘n wonderlike…
ONS LEWENS MOET HULLE TREK (1) Sag. 8:23 – “Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is.” As gelowiges nie iets beter vir die wêreld kan bied, as wat hulle tans het nie, sal ons hulle nooit trek nie. Wanneer hulle na ons doen…
HY DRA ALLEEN ALMAL SE LASTE Ek tik in op Google en ek vra in Engels: Hoeveel mense is daar in Suid- Afrika? Die antwooord: The current population of South Africa is 57,138,329 as of Tuesday, February 13, 2018, based on the latest United Nations estimates. Maar die Inkomste Dienste…
NET TOTDAT EK DIT HET ... Op ‘n dag vra my skoon pa vir my: “Piet, weet jy hoe werk die lewe?” “Nee, Pa, sê maar.” Sy antwoord: “As jy iets nie het nie, dan wil jy dit hê. En as jy dit eers het, dan wil jy dit nie…
‘N SLEGTE ERVARING MET GEPAARDGAANDE LESSE (4) GOD SE TYDSBEREKEING IS VOLMAAK Ek wil glo dat as ek daardie Donderdag namiddag ‘n paar minute later gaan draf het, was daardie persoon wat probeer selfmoord pleeg het, ‘n lyk. Dit gaan die menslike verstand net te bowe, hoedat die Here in…
‘N SLEGTE ERVARING MET GEPAARDGAANDE LESSE (3) SELFMOORD Die huidige statistieke toon dat gemiddeld 22 persone elke dag in S.A. selfmoord pleeg. Terwyl daar daagliks nagenoeg 220 pogings tot selfmoord in ons land plaasvind. Die hoogste syfer is onder tieners. 9,5% van alle sterftes onder tieners is a.g.v. selfmoord. Ja,…
‘N SLEGTE ERVARING MET GEPAARDGAANDE LESSE (2) Luk. 10:31 – “En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby.” BETROKKENHEID Hoe is dit moontlik dat die persoon wat voor my by die motor verby is, waar die insittende probeer het om…
‘N SLEGTE ERVARING MET GEPAARDGAANDE LESSE (1) Luk. 10:31 – “En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby.” Ek was besig om teen die eerste bultjie van die driehoekpad uit te draf toe ek ‘n persoon voor my op die…
‘N NUWE BEGIN Saam met die begin van ‘n nuwe jaar, is dit so ‘n goeie geleentheid om ook jou lewe nuut te begin. Hoekom nie doen wat jy al so lankal wou doen nie? Dit wat jy so stilweg begeer, as jy na mense kyk wat so pragtig die…
INGEBOUDE STENE (4) 1 Pet. 2:5 – “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis,” Ek plaas nog ‘n kort getuienis van wat gemeente-wees vir iemand beteken. Die gevoel, om te behoort aan ‘n egte liggaam van gelowiges, waar jy jou kan uitleef. Waar jy liefde…
INGEBOUDE STENE (3) 1 Pet. 2:5 – “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis,” Hier is ‘n getuienis van ‘n tyd gelede oor wat gemeente-wees vir ‘n gesinnetjie beteken. Lees hoedat hierdie gesinnetjie getroos en gestig is, maar terselfdertyd ook ander bedien het. GETUIENIS (WH)…
INGEBOUDE STENE (2) 1 Pet. 2:5 – “En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis.” N.a.v. die gedagte dat ons as gelowiges ingebou word in ‘n gemeente opset, soos bakstene ingebou is in ‘n muur, deel ek nog ‘n gedagte met jou. Het jy al probeer…
INGEBOUDE STENE (1) 1 Pet. 2:5 – “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis,” Terwyl ek in die kerkgebou bid en na die stene van die mure kyk, tref dit my hoe vas elke steen ingebou is. Elke steen in die middel van die muur,…
RESPEK Fil. 2:3 – “Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.” As daar iets is wat ons kan beskou as die vermiste skakel in ons hedendaagse samelewing dan is die woordjie respek. Waar respek ontbreek…
HUWELIK: WYSE RAAD (6) Mat. 19:5 - ... sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;” Mat. 19:6 – “sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei…
HUWELIK: WYSE RAAD (5) Mat. 19:5 - ... sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;” Mat. 19:6 – “sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei…
HUWELIK: WYSE RAAD (4) (In hierdie reeks gebruik ek ‘n bietjie humor en skok om dinge vas te lê wat andersins nie moontlik is nie.) DIE KEUSE VAN ‘N LEWENSMAAT Volgens Simson (Rig. 14:3) en die Cambels en vele ander, het hulle net één kriteria gebruik in die verkryging van…
HUWELIK: WYSE RAAD (3) (In hierdie reeks gebruik ek ‘n bietjie humor en skok om dinge vas te lê wat andersins nie moontlik is nie.) Mat. 19:5 - ... sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;” Mat.…
HUWELIK: WYSE RAAD (2) (In hierdie reeks gebruik ek ‘n bietjie humor en skok om dinge vas te lê wat andersins nie moontlik is nie.) Mat. 19:5 - ... sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;” Mat.…
HUWELIK: WYSE RAAD (1) (In hierdie reeks gebruik ek ‘n bietjie humor en skok om dinge vas te lê wat andersins nie moontlik is nie.) Mat. 19:5 - ... sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;” Mat.…
Page 9 of 85

Malmesbury Advertising