1. EREDIENSTE: Oggend: 09:00 : Doopdiens : Ds Gert Hattingh 09:00 : Kinderkerk Gr 1-6 Modkats direk na die erediens
SONDAGOGGEND 6 SEPTEMBER 2009 09:30TITEL: DIE HEMELPREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30GOSPEL SANGER: ADRI THERON NAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE: Oggend: 09:00 : Dankdiens : Ds Gert Hattingh Geen Kategeseklasse Aand: 18:00 : Diens by Aandskemering : Ds Johan O’Kennedy
SONDAGOGGEND 30 AUGUSTUS 2009 09:30 TITEL: DIE HEMEL PREDIKER: PAST. PIET SMIT   AANDDIENS 18:30 PREDIKER: JOHAN SMIT   NAVRAE: 073 447 2902  
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Oggenddiens (Straatwerk) : Ds Fourie Truter09:00 : Kinderkerk Gr 1-6Modkats direk na die erediens18:30 : Bybelskool: Ds Johan O’KennedyTema: Waar kom ons Bybel vandaan? (Bybelvertaling)
SONDAGOGGEND 23 AUGUSTUS 2009 09:30 TITEL: DIE NUWE JERUSALEM PREDIKER: PAST. PIET SMIT   AANDDIENS 18:30 PREDIKER: RODERICK ONVERWACHT  
1. EREDIENSTE: Oggend:09:00 : Nagmaal (Familiediens): Ds Johan O’Kennedy09:00 : Nagmaal (Aandsk) Ds Friedrich Claassen Aktiwiteite vir Gr 1-6 direk na die erediens Modkats vir Gr 7-11 na die erediens 18:30 Interskole diens –by Swartland-Noord gemeente Huiskerkgeleentheid soos gereël in die wyke
SONDAGOGGEND 16 AUGUSTUS 2009 09:30 TITEL: DIE SLAG VAN ARMAGEDDON PREDIKER: PAST. PIET SMIT   AANDDIENS 18:30 GESINSDIENS: DVD VERTONING NAVRAE: 073 447 2902  
1. EREDIENSTE: Oggend: 09:00 : Oggenddiens: Ds Gert Hattingh Geen Kategeseklasse en aandbyeenkoms Dit is vandag Nasionale Vrouedag
SONDAGOGGEND 9 AUGUSTUS 2009 09:30 TITEL: DIE KRAG VAN GEBROKENHEID PREDIKER: PAST. PIET SMIT   AANDDIENS 18:30 TITEL: DIE GEBED WAT ONS UIT OMSTANDIGHEDE RED PREDIKER: PAST. PIET SMIT  
SONDAGOGGEND 2 AUGUSTUS 2009 09:30TITEL: CHRISTUS SE KOMS MET HEERLIKHEID (2)PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30TITEL: HY IS OOK DIE GOD VAN DIE VALLEIEPREDIKER: PAST. PIET SMIT
1. EREDIENSTE: Oggend: 09:00 : Oggenddiens : Ds Johan O’Kennedy 09:00 : Kinderkerk Gr 1-6 Direk na die erediens – Modkats Gr 7-11 18:30 : Bybelskool:Lewe na die dood-vervolg Ds Friedrich Claassen Kerkraadsverkiesing direk na die Bybelskool by die onderskeie pastorieë
SONDAGOGGEND 26 JULIE 2009 09:30TITEL: DIE KOMS VAN CHRISTUS MET HEERLIKHEIDPREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30PREDIKER: ROBERT MORELAND
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00 : Oggenddiens : Ds Johan O’Kennedy Geen Kategese en Aandbyeenkoms 2. Spesiale deuroffer vanoggend vir Aandskemering Aanstaande Sondag ‘n sinodale deuroffer vir Zim/Malawi/Mosambiek Opbrengs vir Radio Kansel – R918.75 Dankie hiervoor.
SONDAGOGGEND 19 JULIE 2009 09:30 TITEL: DIE GEHEIM VAN VERHEFFINGPREDIKER: PAST. PIET SMITAANDDIENS 18:30 GESINSDIENS: MOOISTE EPOSSE + PANNEKOEKNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00 : Oggenddiens: Ds Gert Hattingh Geen Kategese en Aandbyeenkoms
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00 : Erediens : Ds Friedrich Claassen Geen Kategese en aandbyeenkoms 2. Spesiale deuroffer vanoggend vir ons Plaaslike Hospitaalraad. Aanstaande Sondag ‘n spesiale deuroffer vir Radio Kansel. Radiokansel is ‘n onafhanklike, transkerklike en transkulturele Christelike multimedia organisasie met die Goddelike opdrag om die evangelie van Jesus Christus…
SONDAGOGGEND 28 JUNIE 2009 09:30 TITEL: SOOS BARENDSNOOD PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30 PREDIKER: GUMMY VAN DER WESTHUIZEN
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00: Erediens:Ds Johan O’Kennedy 09:00: Kinderkerk Gr 1-6 Modkats Gr 7-11 direk na die erediens Nasionale Biddag vir Blindes Aanddiens 18:30:Tekkiediens:Ds Friedrich Claassen Tema: Verhoudings – Christene kan mos ook vry! Huiskerk soos gereël in die wyke
SONDAGOGGEND 21 JUNIE 2009 09:30 TITEL: JEUG-AFSKAKELAARS (Redes waarom die jongmense nie vandag wil kerk toe kom nie. Oud en jonk moet kennis neem.) PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30 DVD VERTONING (Handel oor die 666 wat mense sal moet neem tydens die Groot Verdrukking. Baie treffend wat jou op…
Page 87 of 89

Malmesbury Advertising