GOD SLAAP NIE (1) Eseg. 29:14 – “En Ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Patros, (Bo Egipte) na die land van hulle oorsprong; en daar sal hulle ‘n koninkryk van geringe betekenis wees.”
1. EREDIENSTE: 09:30    :  Oggenddiens : Ds Gert Hattingh09:30    :  Kinderkerk (Kerksentrum)              :  Modkats direk ná die erediens (geen modkats vir Gr 7)09:00    : Diens by LSS deur Ds Friedrich Claassen
Maar die Filistyne hoor nie; dit maak hul net kwaad. En nou word dit ‘n weerwraak saak.
Een van ons lesers het n.a.v. die skrywe oor Simson ‘n gedig geskryf en ek plaas dit met haar toestemming.  
Robert Moreland is die prediker by die aanddiens.  Almal word hartlik uitgenooi om na die diens te kom luister.
Swartland businessmen are warmly invited to a Christian businessmen’s breakfast hosted by CBMC. (Called in Business to Minister Christ.)  The guest speaker who will be giving his testimony this occasion is Flip Geldenhuys, the owner of the Wimpy in Malmesbury.
AGS CORPUS CHRISTI MALMESBURY   SONDAGOGGEND 24 JANUARIE 2010 09:30 TITEL: GEMEENTE WEES, IS DIE MEES OPWINDENDE FEES PREDIKER: PAST. PIET SMIT   SONDAGAAND 18:30 PREDIKER: RODERICK ONVERWACHT   NAVRAE: 073 447 2902
AGS CORPUS CHRISTI MALMESBURY SONDAGOGGEND 17 JANUARIE 2010 09:30TITEL: VYF GOEIE NUWE JAAR VOORNEMENSPREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30TITEL: DIT IS WEL MET MY SIELPREDIKER: PAST. PIET SMIT NAVRAE: 073 447 2902
1.   EREDIENSTE:Oggend:09:00 :Spesiale Doopdiens:Ds Friedrich Claassen2.  Vanoggend ‘n Spesiale deurkollekte vir ons Restourasiefonds. Aanstaande Sondag ‘n Spesiale deurkollekte vir ons Restourasiefonds.
AGS CORPUS CHRISTI MALMESBURYSONDAGOGGEND 13 DESEMBER 2009 09:30PREDIKER: PAST. JOHAN BOTHA (RADIO KANSEL)GEEN AANDDIENSTE TYDENS VAKANSIE
1.   EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Doopdiens : Ds Johan O’Kennedy09:00  : Kinderkerk-Afsluiting in KerksentrumModkats-Afsluiting na die erediens19:00 : Gesam.Huiskerk-Afsluiting met Poppespel van Laerskool Swartland in Kerksentrum.Daarna word Kersliedere in Aandskemering gesing- Almal is welkom!!!
SONDAGOGGEND 6 DESEMBER 2009 09:30OPVOERING VAN KINDERKERK EN SPEELSKOOLTJIEAANDDIENS 18:30TITEL: TOT HIER TOE HET DIE HERE GESEëNPREDIKER: PAST. PIET SMITNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Oggenddiens : Ds Friedrich Claassen09:00 : KinderkerkModkats direk na die erediens19:30 : Kerssangdiens : Ds Gert Hattingh
OGGENDDIENS 29 NOVEMBER 2009 09:30HUISSELLE DIENSAANDDIENS 18:30PREDIKER: PAST. PIET SMITNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Oggenddiens : Ds Friedrich Claassen09:00 : KinderkerkModkats direk na die erediens19:30 : Kerssangdiens by Swartland-Noordgemeente
SONDAGOGGEND 22 NOVEMBER 2009 09:30EMERITI PASTORE DIENSAANDDIENS 18:30PREDIKER: MAGRIETA VAN ROOYENNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Nagmaal (Familiediens) : Ds Johan O’Kennedy09:00 : Nagmaal (Aandskemering) Geen Kinderkerk. Modkats direk na die erediensGeen BybelskoolVandag is Biddag vir Beskermingsdienste
SONDAGOGGEND 15 NOVEMBER 2009 09:30TONEEL OPVOERINGAANDDIENS 18:30GESINSDIENS: DVD VERTONINGNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Doopdiens : Ds Johan O’Kennedy09:00 : Kinderkerk (Gr 1-6)Modkats direk na die erediens18:30: Tekkiediens by Swartland-Noord gemeenteVandag is Sondag vir Bejaardes.
SONDAGOGGEND 8 NOVEMBER 2009 09:30TITEL: HERLEWING - TOEWYDINGPREDIKER: PAST. PIET SMITAANDDIENS 18:30TITEL: OORWIN JOU AGTERSTANDPREDIKER: PAST. PIET SMITNAVRAE: 073 447 2902
Page 86 of 90

Malmesbury Advertising