1. EREDIENSTE: Oggend: 09:00 : Oggenddiens: Ds Gert Hattingh Geen Kategeseklasse en aandbyeenkoms Dit is vandag Nasionale Vrouedag
SONDAGOGGEND 9 AUGUSTUS 2009 09:30 TITEL: DIE KRAG VAN GEBROKENHEID PREDIKER: PAST. PIET SMIT   AANDDIENS 18:30 TITEL: DIE GEBED WAT ONS UIT OMSTANDIGHEDE RED PREDIKER: PAST. PIET SMIT  
SONDAGOGGEND 2 AUGUSTUS 2009 09:30TITEL: CHRISTUS SE KOMS MET HEERLIKHEID (2)PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30TITEL: HY IS OOK DIE GOD VAN DIE VALLEIEPREDIKER: PAST. PIET SMIT
1. EREDIENSTE: Oggend: 09:00 : Oggenddiens : Ds Johan O’Kennedy 09:00 : Kinderkerk Gr 1-6 Direk na die erediens – Modkats Gr 7-11 18:30 : Bybelskool:Lewe na die dood-vervolg Ds Friedrich Claassen Kerkraadsverkiesing direk na die Bybelskool by die onderskeie pastorieë
SONDAGOGGEND 26 JULIE 2009 09:30TITEL: DIE KOMS VAN CHRISTUS MET HEERLIKHEIDPREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30PREDIKER: ROBERT MORELAND
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00 : Oggenddiens : Ds Johan O’Kennedy Geen Kategese en Aandbyeenkoms 2. Spesiale deuroffer vanoggend vir Aandskemering Aanstaande Sondag ‘n sinodale deuroffer vir Zim/Malawi/Mosambiek Opbrengs vir Radio Kansel – R918.75 Dankie hiervoor.
SONDAGOGGEND 19 JULIE 2009 09:30 TITEL: DIE GEHEIM VAN VERHEFFINGPREDIKER: PAST. PIET SMITAANDDIENS 18:30 GESINSDIENS: MOOISTE EPOSSE + PANNEKOEKNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00 : Oggenddiens: Ds Gert Hattingh Geen Kategese en Aandbyeenkoms
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00 : Erediens : Ds Friedrich Claassen Geen Kategese en aandbyeenkoms 2. Spesiale deuroffer vanoggend vir ons Plaaslike Hospitaalraad. Aanstaande Sondag ‘n spesiale deuroffer vir Radio Kansel. Radiokansel is ‘n onafhanklike, transkerklike en transkulturele Christelike multimedia organisasie met die Goddelike opdrag om die evangelie van Jesus Christus…
SONDAGOGGEND 28 JUNIE 2009 09:30 TITEL: SOOS BARENDSNOOD PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30 PREDIKER: GUMMY VAN DER WESTHUIZEN
1. EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00: Erediens:Ds Johan O’Kennedy 09:00: Kinderkerk Gr 1-6 Modkats Gr 7-11 direk na die erediens Nasionale Biddag vir Blindes Aanddiens 18:30:Tekkiediens:Ds Friedrich Claassen Tema: Verhoudings – Christene kan mos ook vry! Huiskerk soos gereël in die wyke
SONDAGOGGEND 21 JUNIE 2009 09:30 TITEL: JEUG-AFSKAKELAARS (Redes waarom die jongmense nie vandag wil kerk toe kom nie. Oud en jonk moet kennis neem.) PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30 DVD VERTONING (Handel oor die 666 wat mense sal moet neem tydens die Groot Verdrukking. Baie treffend wat jou op…
Belinda Mulder is ± ‘n jaar gelede gediagnoseer met kanker. Alhoewel haar toestand verswak het, was sy altyd positief en het vasgehou aan Jesus tot op die einde toe. Sy het die goeie stryd gestry tot op 9 April 2009.
WELKOM BY DIE EREDIENS VAN 14 JUNIE 20091. EREDIENSTE:Oggenddiens 09:00: Oggenddiens: Ds Friedrich ClaassenGeen Kategeseklasse en AanddiensVandag Biddag vir Jeug en Kategese
SONDAGOGGEND 14 JUNIE 2009 09:30 TITEL: LOON VOOR DIE REGTERSTOEL VAN CHRISTUS (3) PREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30 TITEL: HOE LYK JOU HART VIR ANDER? PREDIKER: PAST. PIET SMIT
1 EREDIENSTE: Oggenddiens 09:00: Oggenddiens: Ds Gert Hattingh 09:00: Kinderkerk Gr 1-6 Kindersentrum Modkats direk na die erediens Aanddiens 18:30:Tekkiediens:Ds Jan Steyn Tema: Hoekom maak die lewe seer? Trauma
SPESIALE DIENSTE DEUR DR. LEMMER DU PLESSIS 'N WOORD SPESIALIS! SONDAGOGGEND 7 JUNIE 2009 09:30 SONDAGAAND 18:30 MAANDAGAAND 8 JUNIE 2009 19:00 DINSDAGAAND 9 JUNIE 2009 19:00
1. EREDIENSTE:Oggenddiens09:00 : Gesam. Pinksterfees/Nagmaal : Dr Ben du Toit09:00 : Aandskemering Nagmaal : Ds Friedrich ClaassenAktiwiteite vir Gr 1-6 en Modkats Gr 7-11 direk na die erediensGeen Aandbyeenkoms
SONDAGOGGEND 31 MEI 2009 09:30 TITEL: IS JY FANATIES OOR 'N SIEL?PREDIKER: PAST. PIET SMIT WêRELDDAG VAN GEBED 15:00 IN GEMEENSKAPSAAL WESBANK GEEN AANDDIENS
1. EREDIENSTE:Oggenddiens09:00: Erediens: Ds Ben du ToitGeen KategeseklasseAanddiens18:50: Samesang 19:00: Pinksterbiduur: Ds Ben du Toit
Page 86 of 88

Malmesbury Advertising