Ons reël 'n Daniël Konferensie in Malmesbury in die Swartland vanaf Vrydag 30 April tot Saterdag 1 Mei 2010, met „n Sondagoggenddiens in die NG Swartland gemeente die 2de Mei.
HY GEE KRAG OM DIE ONMOONTLIKE TE VERMAG (Hoop dit vrolik jou dag op – ‘n mens moet ook vir jouself kan lag.) In ‘n vorige gemeente was dit ons gebruik om aan die einde van die jaar tydens die Desembervakansie, dan ook sommer die nodige aankope vir die kerkkantoor…
Toe Jesus op die kruishout op goeie Vrydag op Golgota sterf, was dit die grootste offer denkbaar ter alle tye:
AS GOD VIR ONS IS (1) Dis net wonderlik hoedat Jesus toe Hy na die vlees nog op die aarde gewandel het, mense se onmiddellike behoeftes aangespreek het.
Almal van ons gaan een of ander stadium van ons lewe deur stryd. Nie een van ons hou van stryd nie en tog het stryd geestelike waarde. Wanneer ek en jy deur stryd gaan, kan die volgende vier waardes ons help om dit beter te verduur.
GOD SLAAP NIE (1) Eseg. 29:14 – “En Ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Patros, (Bo Egipte) na die land van hulle oorsprong; en daar sal hulle ‘n koninkryk van geringe betekenis wees.”
1. EREDIENSTE: 09:30    :  Oggenddiens : Ds Gert Hattingh09:30    :  Kinderkerk (Kerksentrum)              :  Modkats direk ná die erediens (geen modkats vir Gr 7)09:00    : Diens by LSS deur Ds Friedrich Claassen
Maar die Filistyne hoor nie; dit maak hul net kwaad. En nou word dit ‘n weerwraak saak.
Een van ons lesers het n.a.v. die skrywe oor Simson ‘n gedig geskryf en ek plaas dit met haar toestemming.  
Robert Moreland is die prediker by die aanddiens.  Almal word hartlik uitgenooi om na die diens te kom luister.
Swartland businessmen are warmly invited to a Christian businessmen’s breakfast hosted by CBMC. (Called in Business to Minister Christ.)  The guest speaker who will be giving his testimony this occasion is Flip Geldenhuys, the owner of the Wimpy in Malmesbury.
AGS CORPUS CHRISTI MALMESBURY   SONDAGOGGEND 24 JANUARIE 2010 09:30 TITEL: GEMEENTE WEES, IS DIE MEES OPWINDENDE FEES PREDIKER: PAST. PIET SMIT   SONDAGAAND 18:30 PREDIKER: RODERICK ONVERWACHT   NAVRAE: 073 447 2902
AGS CORPUS CHRISTI MALMESBURY SONDAGOGGEND 17 JANUARIE 2010 09:30TITEL: VYF GOEIE NUWE JAAR VOORNEMENSPREDIKER: PAST. PIET SMIT AANDDIENS 18:30TITEL: DIT IS WEL MET MY SIELPREDIKER: PAST. PIET SMIT NAVRAE: 073 447 2902
1.   EREDIENSTE:Oggend:09:00 :Spesiale Doopdiens:Ds Friedrich Claassen2.  Vanoggend ‘n Spesiale deurkollekte vir ons Restourasiefonds. Aanstaande Sondag ‘n Spesiale deurkollekte vir ons Restourasiefonds.
AGS CORPUS CHRISTI MALMESBURYSONDAGOGGEND 13 DESEMBER 2009 09:30PREDIKER: PAST. JOHAN BOTHA (RADIO KANSEL)GEEN AANDDIENSTE TYDENS VAKANSIE
1.   EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Doopdiens : Ds Johan O’Kennedy09:00  : Kinderkerk-Afsluiting in KerksentrumModkats-Afsluiting na die erediens19:00 : Gesam.Huiskerk-Afsluiting met Poppespel van Laerskool Swartland in Kerksentrum.Daarna word Kersliedere in Aandskemering gesing- Almal is welkom!!!
SONDAGOGGEND 6 DESEMBER 2009 09:30OPVOERING VAN KINDERKERK EN SPEELSKOOLTJIEAANDDIENS 18:30TITEL: TOT HIER TOE HET DIE HERE GESEëNPREDIKER: PAST. PIET SMITNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Oggenddiens : Ds Friedrich Claassen09:00 : KinderkerkModkats direk na die erediens19:30 : Kerssangdiens : Ds Gert Hattingh
OGGENDDIENS 29 NOVEMBER 2009 09:30HUISSELLE DIENSAANDDIENS 18:30PREDIKER: PAST. PIET SMITNAVRAE: 073 447 2902
1. EREDIENSTE:Oggend:09:00 : Oggenddiens : Ds Friedrich Claassen09:00 : KinderkerkModkats direk na die erediens19:30 : Kerssangdiens by Swartland-Noordgemeente
Page 85 of 89

Malmesbury Advertising