HEERLIKHEID IS VEREWIG (2) Ek vra dikwels vir gelowiges: “Wat is vir jou die swaarste op die pad van die Here?” Hier is van die werklike antwoorde wat ek deur die jare gekry het: • Om nie weer terug te gaan na die ou lewe nie.• Om net op die…
HEERLIKHEID IS VEREWIG (1) In die spesifieke Twee Oseane Ultra Marathon was daar ‘n baie treffende slagspreuk, so min of meer 5 km van die einde af, wat my oog gevang het en wat op daardie stadium vir my baie beteken het: “Suffering is temporary but glory is forever.” In…
HY GEE KRAG OM DIE ONMOONTLIKE TE VERMAG(Hoop dit vrolik jou dag op – ‘n mens moet ook vir jouself kan lag.) In ‘n vorige gemeente was dit ons gebruik om aan die einde van die jaar tydens die Desembervakansie, dan ook sommer die nodige aankope vir die kerkkantoor te…
GOD SE BELOFTES IN TYE VAN STRYD Hier volg ‘n klompie teksverse direk uit die 1953 Afrikaanse vertaling van die Bybel. Lees dit met aandag deur en voed jou gees. Laat dit geloof bou in jou lewe en gebruik dit veral in tye van stryd en aanvegtinge: Ps. 34:8 –…
GENADE TYD IS BYNA VERBY (3) Dit moet darem vreeslik wees om die verwagting te koester dat jy reg is met God en dan eendag by ‘n toe hemel deur uit te kom! Omdat dit die klimaks gebeurtenis van ‘n mens se bestaan is, sal dit voorwaar ook die grootste…
Liewe LeserOns is weer terug na 'n mooi tyd saam met die kinders en hulle gesinne. So innig dankbaar teenoor die Here vir my kinders wet die Here lief het en ons liefde vir mekaar! Mag die Here U wonderlik bystaan in die res van die jaar! Piet Smit GENADE…
GENADE TYD IS BYNA VERBY (1) ‘n Tyd gelede het ek opgetree by ‘n roudiens van ‘n tannie van my wat oorlede is (92 jaar oud). Sy het jare gelede ‘n droom gehad, wat sy my vertel het en wat my bygebly het deur al die jare wat ek ook…
GOD SE DAG VIR DAG VOORSIENING Die gesin kuier by ouma en Jannie wil sommer begin eet sonder om te bid oor die kos. Ma: “Jannie, jy moet eers bid voordat jy eet.” Jannie: “Dis by ons by die huis ja. Ons is nou by ouma. Ouma kán kook.” Kringloop…
AS GOD VIR ONS IS (6) Rom. 8:31 – “Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?” BLOED GEKOOPTE REG Geliefde in die Here, God het Sy Seun gestuur om vir ons te sterf. • Open. 5:9 – “Toe sing…
AS GOD VIR ONS IS (5) Rom. 8:31 – “Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?” As daar iets is om te begeer, dan is dit om God aan jou kant te hê soos Jakob (Gen. 31:42) en Dawid…
AS GOD VIR ONS IS (4) In die Bybel is daar twee gedeeltes wat feitlik woord vir woord, sin vir sin, komma vir komma en punt vir punt presies dieselfde is. En dit is Ps. 18 en 2 Sam. 22. Daarin wil ek kinderlik sien dat die Here baie seker…
AS GOD VIR ONS IS (3) Vrees jy mense in jou lewe? Lees die volgende Bybelverse en kom tot die oortuiging dat as God vir jou is, hoef jy gee mens te vrees nie: Kyk na die volgende bekende en mooi vers: 1 Joh. 4:4 – “Julle is uit God,…
AS GOD VIR ONS IS (2) Gaan jy tans deur ‘n donker wolk? • Jou huwelik val uitmekaar uit?• Daar is finansiële kwelling.• Jou kind het van die huis weggeloop en jou laat weet, sy het haar intrek by die kërel geneem en sy is swanger.• Die siekte en pyne…
AS GOD VIR ONS IS (1) Dis net wonderlik hoedat Jesus toe Hy na die vlees nog op die aarde gewandel het, mense se onmiddellike behoeftes aangespreek het. Wanneer Hy Homself vasgeloop het teen ‘n blinde bedelaar wat langs die pad gesit het, het Jesus in die man se onmiddellike…
EENSYDIGE VRIENDSKAPPE Daar is iets wat vir my glad nie lekker is om te beleef nie en ek is seker, vele kan met my daarin assosieer; vriendskappe wat net van die eenkant aan die gang gehou moet word. Vriendskap kan tog nie net van die eenkant af bestaan nie. Maar…
HY WAT AG GEE OP DIE ARME Ek onthou hierdie insident so goed. Ek was nog besig om voor te berei vir die aanddiens, toe ek gewaar daar kom ‘n rondloper die stoep opgestap wat die deurklokkie lui. Ek is maar net eerlik as ek sê, ek was nou regtig…
DIE KRITIEK BEDIENING 1 Kor. 13:7 – “Dit (die liefde) bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.” Daar was die man wat net altyd ontevrede was met sy liewe vrou se kos. As sy gebakte vis gemaak het, dan was hy ontevrede. Hy wou liewer gekookte vis gehad het.…
HOOGMOED (8) Trotse mense het net één onderwerp waaroor hulle hoofsaaklik kan praat. Hulle begin daarmee en eindig elke gespek daarmee en wyk nie een oomblik daarvan af tussen die begin en die einde nie nl. hulleself. Hulle moet ‘n advertensiebord van hulleself gedurig uithou. Hulle kan dit nie bekostig…
HOOGMOED (7) Nederigheid en beskeidenheid is nie ‘n swakheid nie, maar speek juis van ‘n innerlike krag en ‘n sterk karakter. Die feit dat Jesus Christus Homself onledig het van al Sy Goddelike eienskappe (Fil. 2:5-8) en Hom op die kruishout vrywilliglik gaan oorgee het vir ons ongeregtighede, getuig van…
HOOGMOED (6) Reg deur die Bybel sien ‘n mens dat God verneder die hoogmoediges. Iewers in hulle lewe kom hulle tot ‘n val. Hulle wat so hoog pronk voor God en mens, gaan iewers tot ‘n val kom en met hulle gesigte plat op die grond lê in groot vernedering…
Page 8 of 89

Malmesbury Advertising