AS GOD VIR ONS IS (4) In die Bybel is daar twee gedeeltes wat feitlik woord vir woord, sin vir sin, komma vir komma en punt vir punt presies dieselfde is. En dit is Ps. 18 en 2 Sam. 22. Daarin wil ek kinderlik sien dat die Here baie seker…
AS GOD VIR ONS IS (3) Vrees jy mense in jou lewe? Lees die volgende Bybelverse en kom tot die oortuiging dat as God vir jou is, hoef jy gee mens te vrees nie: Kyk na die volgende bekende en mooi vers: 1 Joh. 4:4 – “Julle is uit God,…
AS GOD VIR ONS IS (2) Gaan jy tans deur ‘n donker wolk? • Jou huwelik val uitmekaar uit?• Daar is finansiële kwelling.• Jou kind het van die huis weggeloop en jou laat weet, sy het haar intrek by die kërel geneem en sy is swanger.• Die siekte en pyne…
AS GOD VIR ONS IS (1) Dis net wonderlik hoedat Jesus toe Hy na die vlees nog op die aarde gewandel het, mense se onmiddellike behoeftes aangespreek het. Wanneer Hy Homself vasgeloop het teen ‘n blinde bedelaar wat langs die pad gesit het, het Jesus in die man se onmiddellike…
EENSYDIGE VRIENDSKAPPE Daar is iets wat vir my glad nie lekker is om te beleef nie en ek is seker, vele kan met my daarin assosieer; vriendskappe wat net van die eenkant aan die gang gehou moet word. Vriendskap kan tog nie net van die eenkant af bestaan nie. Maar…
HY WAT AG GEE OP DIE ARME Ek onthou hierdie insident so goed. Ek was nog besig om voor te berei vir die aanddiens, toe ek gewaar daar kom ‘n rondloper die stoep opgestap wat die deurklokkie lui. Ek is maar net eerlik as ek sê, ek was nou regtig…
DIE KRITIEK BEDIENING 1 Kor. 13:7 – “Dit (die liefde) bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.” Daar was die man wat net altyd ontevrede was met sy liewe vrou se kos. As sy gebakte vis gemaak het, dan was hy ontevrede. Hy wou liewer gekookte vis gehad het.…
HOOGMOED (8) Trotse mense het net één onderwerp waaroor hulle hoofsaaklik kan praat. Hulle begin daarmee en eindig elke gespek daarmee en wyk nie een oomblik daarvan af tussen die begin en die einde nie nl. hulleself. Hulle moet ‘n advertensiebord van hulleself gedurig uithou. Hulle kan dit nie bekostig…
HOOGMOED (7) Nederigheid en beskeidenheid is nie ‘n swakheid nie, maar speek juis van ‘n innerlike krag en ‘n sterk karakter. Die feit dat Jesus Christus Homself onledig het van al Sy Goddelike eienskappe (Fil. 2:5-8) en Hom op die kruishout vrywilliglik gaan oorgee het vir ons ongeregtighede, getuig van…
HOOGMOED (6) Reg deur die Bybel sien ‘n mens dat God verneder die hoogmoediges. Iewers in hulle lewe kom hulle tot ‘n val. Hulle wat so hoog pronk voor God en mens, gaan iewers tot ‘n val kom en met hulle gesigte plat op die grond lê in groot vernedering…
HOOGMOED (5) Natuurlik is daar ook so iets soos valse nederigheid. M.a.w. iemand wat máák of hy nederig is, maar eintlik is dit maar net ‘n manier om indruk te maak t.o.v. sy geestelik standaard. Wat beteken dit as iemand sou sê: • “Kyk, van nederigheid kan julle my darem…
HOOGMOED (4) Wat kan ons dan doen om hoogmoed uit ons harte te weer? Hoe kan ons dan egte nederige kinders van God word? In die eerste plek kos dit enige mens om hom voor God te verneder en te erken dat hy of sy ‘n verlore sondaar is. Net…
HOOGMOED (2) As hoogmoed dan so ‘n ergerlike sonde voor die Here is, dan noop dit my en jou om dit uit ons lewens te weer. Dit sal dus die moeite loon om na alle vorme en omskrywings daarvan te kyk sodat ons dit kan vermy. Ps. 139:23-24 sê: “Deurgrond…
HOOGMOED (1) Kyk as daar nou Iemand is wat ek nie as my teenstander wil hê nie dan is dit die Here God Self! Wie is so vermetel om te dink Hy kan teen die Here veg en waag om met die Here kragte te meet!? Daar is ‘n vers…
DIE WAT GOED DOEN 2 Thess. 3:13 – “En julle, broeders, moet nie in goeddoen verflou nie.” Iemand het by die kerkgebou verby gery en sien toe iets daar lê. In haar haas het sy tyd gemaak om vinnig te stop en dit op te tel. Sy sien toe dat…
LOUHEID (2) Open. 3:16 – “Maar nou, omdat jy lou is ...” NEEM AANSTOOT Spreek nou net ‘n lou Christen aan oor sy swak kerk bywoning, dan kyk jy hoe gou neem hy of sy aanstoot. Dan hoor jy sommer ook die ou geykte stories van al die skynheiliges wat…
LOUHEID (1) Open. 3:16 – “Maar nou, omdat jy lou is ...” ‘n Tyd gelede het ek my afgesonder voor die Here en 6 dinge op ‘n papier geskryf wat ek gevoel het tussen my en God staan. Op my knieë het ek dit voor die Here bely en die…
LOOF GOD ONDER ALLE OMSTANDIGHEDE Om God te prys onder rooskleurige omstandighede en daar vele redes is om dit te doen; is maklik vir elkeen van ons. • “Here, ek loof U vir hierdie R500 wat ek uit die bloute ontvang het! U is so goed vir my!”• “O my…
GERED EN VERLOS IN ‘N OOMBLIK! Oom Pieter van der Westhuizen se getuienis van bekering spreek van die volkome werk van ons Here Jesus op Golgota. In sy jonger dae kon oom Pieter drink vir die eerste, tweede en derde span tegelyk! Sy vrou, tannie Tima, het vroeg reeds haar…
DIE GEDEELTES WAT JY WÉL VERSTAAN Vanoggend het ek geworstel met Dan. 11 en 12 in my persoonlike tyd met die Here. Daar is soveel profesieë verwysend na die einde en mens weet nie wat dit alles beteken nie. Selfs die kommentare tot my beskikking oor dié Skrifgedeeltes, verskil van…
Page 7 of 87

Malmesbury Advertising