SO IS JESUS (4) In Joh. 10 is Jesus die goeie herder agter Wie die skape volg en Hy lê Sy lewe af vir die skape. In Luk. 15 is hy die boer wat die afgedwaalde skaap gaan soek tot die uiterste toe. Toe die boer agterkom daar kort een,…
SO IS JESUS (3) Jesus is vir ons soos die vrou wat een van haar tien pennings (silwermuntstukke) verloor en dan naarstiglik en deeglik deur die hele huis soek om dit weer te vind. Die Bybel vertel in Luk. 15:8-9 dat sy geen moeite ontsien het om die verlore muntstuk…
SO IS JESUS (2) BARMHARTIGE SAMARITAAN Jesus is vir my en jou soos die barmhartige Samaritaan, wat self haastig was om by sy bestemming uit te kom, maar die man sien lê het wat deur die rowers aangerand was, maar letterlik en figuurlik uit sy pad gegaan het om die…
Goeie dag liewe Leser Ek en my vrou moet vanjaar ons breek nou neem, sodat ons kan diens doen gedurende die laaste deel van Desember. Gevolglik sal ek nie vir u 'n boodskappie hê tot eers die 20ste November nie.Mag die Here voortgaan om u ryklik te seën!   Piet Smit…
SLAAP LEKKER Wat kan tog erger wees as ‘n nag wat nie wil omgaan, omdat ‘n mens nie aan die slaap kan raak nie! Soos wat ‘n mens lees in Job 7:4 – “As ek gaan lê, dink ek: Wanneer sal ek opstaan? Maar die aand is lank, en ek…
POLITOER JOU SIEL Mark. 8:36 – “Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?” Wat die mens darem nie alles sal doen om homself aan die buitekant te verbeter en te verfraai nie! Het jy ook al die “extreme…
PERFEKTE TYD EN PERFEKTE PLEK ‘n Vrou in ‘n gemeente was baie hartseer oor haar seun wat in dwelms verval het en toe nog boonop van die huis af weggeloop het. Hy’t alle kontak met sy moeder verbreek. Hy antwoord nie die selfoon as sy skakel of reageer op enige…
SAMBOK, PAMPOENE EN S… Daar slaan toe ‘n pampoenrank in my tuin op. Die blare is groot en die ranke loop in alle rigtings. Blomme verskyn aan die ranke, maar geen pampoene nie. My skoonouers het vir jare ‘n kwekery bedryf en wat hulle nie weet van plante nie, is…
MEER TERUGGEKRY Luk. 6:38 – “Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.” Ek en my vrou glo in die gee van…
GEREGVERDIGING IN JESUS Luk. 10:29 – “Maar hy wou homself regverdig ...” Dis net opmerklik hoedat mense wat nie geregverdig is in Christus Jesus, trag om hulleself te regverdig. In hulle praatjies en daadjies staan dit uit. Hulle probeer ander te oortuig met hulle baie godsdienstige aktiwiteite en rituele en…
SY GOEDERTIERENHEID IS TOT IN EWIGHEID Terwyl die dinge hier op aarde ver van volmaaktheid is, is daar darem ook regtig ‘n paar dinge wat baie aangenaam is. Net jammer dit is so van korte duur. • Die kere wat ons potbrood maak op ‘n Vrydagaand; dan is dit darem…
TWYFEL EN GELOOF (2) Ons het reeds die gedagte gedeel dat om te twyfel is deel van die aardse bestaan. Dis deel van die vlees wat ons behou tot die dag van ons dood. Dis soos wat ons lees van Jesus wat na die vlees hier op aarde vir 40…
TWYFEL EN GELOOF (1) ‘n Persoon vra die vraag: “Ek glo, maar terselfdertyd twyfel ek ook. Is daar fout met my?” Dit laat ‘n mens onmiddellik dink aan die geval in Mark. 9 waar die vader sy seun gebring het vir gebed wat ‘n stom en dowe gees in hom…
VERHOUDING MET GOD (3) Gen. 5:22 –“En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel.” Dr. Lemmer du Plessis vertel my dat hy destyds by twee geleenthede homself vasgeloop het in mnr. Nelson Mandela. Spontaan het mnr. Mandela sy hand na dr. Lemmer uitgesteek…
VERHOUDING MET GOD (2) Gen. 5:22 – “En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel.” Wie ken jou die beste van alle mense? As jy getroud is, verseker jou lewensmaat. En die rede? Julle deel alles saam en doen alles saam. Ek en…
VERHOUDING MET GOD (1) VRAAG Hoe kan ek ‘n verhouding met God bou? ANTWOORD Daar is nie sprake van ‘n verhouding met die Here sonder ’n voorafgaande bekering of wedergeboorte nie. Dis die vertrekpunt of die fondasie vir ‘n verhouding met God. Vele vandag meen deur bloot net Bybelstudie te…
ONKRUID IN ONS LEWE Nou is dit nie meer op grond van hoor sê nie, maar ek het dit met my eie oë gesien (Job 42:5). Die Here Jesus vertel die bekende gelykenis van die saaier wat uitgegaan het om te saai. Die saad val dan op verskillende plekke. Een…
NOG NET … DAE Ons word die afgelope tyd toegegooi onder die woorde: ”Nog net … dae tot …” Dan dink ons aan dinge soos: Nog net … dae: • voor die eindeksamen begin,• voor ek klaar is met skool,• voor die vakansie begin,• Kersfees aanbreek,• voor die einde van…
HONDERD MAAL SOVEEL Mark. 10:29 – “En Jesus antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van My en van die evangelie verlaat het nie,” Mark. 10:30 – “of…
‘N PAD VAN OFFERS (4) Mat. 16:24 – “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” Gal. 2:20 – “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” Die kruis in die Christen…
Page 5 of 89

Malmesbury Advertising