SY GOEDERTIERENHEID IS TOT IN EWIGHEID Terwyl die dinge hier op aarde ver van volmaaktheid is, is daar darem ook regtig ‘n paar dinge wat baie aangenaam is. Net jammer dit is so van korte duur. • Die kere wat ons potbrood maak op ‘n Vrydagaand; dan is dit darem…
TWYFEL EN GELOOF (2) Ons het reeds die gedagte gedeel dat om te twyfel is deel van die aardse bestaan. Dis deel van die vlees wat ons behou tot die dag van ons dood. Dis soos wat ons lees van Jesus wat na die vlees hier op aarde vir 40…
TWYFEL EN GELOOF (1) ‘n Persoon vra die vraag: “Ek glo, maar terselfdertyd twyfel ek ook. Is daar fout met my?” Dit laat ‘n mens onmiddellik dink aan die geval in Mark. 9 waar die vader sy seun gebring het vir gebed wat ‘n stom en dowe gees in hom…
VERHOUDING MET GOD (3) Gen. 5:22 –“En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel.” Dr. Lemmer du Plessis vertel my dat hy destyds by twee geleenthede homself vasgeloop het in mnr. Nelson Mandela. Spontaan het mnr. Mandela sy hand na dr. Lemmer uitgesteek…
VERHOUDING MET GOD (2) Gen. 5:22 – “En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel.” Wie ken jou die beste van alle mense? As jy getroud is, verseker jou lewensmaat. En die rede? Julle deel alles saam en doen alles saam. Ek en…
VERHOUDING MET GOD (1) VRAAG Hoe kan ek ‘n verhouding met God bou? ANTWOORD Daar is nie sprake van ‘n verhouding met die Here sonder ’n voorafgaande bekering of wedergeboorte nie. Dis die vertrekpunt of die fondasie vir ‘n verhouding met God. Vele vandag meen deur bloot net Bybelstudie te…
ONKRUID IN ONS LEWE Nou is dit nie meer op grond van hoor sê nie, maar ek het dit met my eie oë gesien (Job 42:5). Die Here Jesus vertel die bekende gelykenis van die saaier wat uitgegaan het om te saai. Die saad val dan op verskillende plekke. Een…
NOG NET … DAE Ons word die afgelope tyd toegegooi onder die woorde: ”Nog net … dae tot …” Dan dink ons aan dinge soos: Nog net … dae: • voor die eindeksamen begin,• voor ek klaar is met skool,• voor die vakansie begin,• Kersfees aanbreek,• voor die einde van…
HONDERD MAAL SOVEEL Mark. 10:29 – “En Jesus antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van My en van die evangelie verlaat het nie,” Mark. 10:30 – “of…
‘N PAD VAN OFFERS (4) Mat. 16:24 – “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” Gal. 2:20 – “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” Die kruis in die Christen…
‘N PAD VAN OFFERS (3) 2 Tim. 2:24 – “‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, . ..” Tit. 1:1 – “Paulus, ‘n dienskneg van God ...” Jak. 1:1 – “Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus,” 2Pe 1:1 – “Simeon Petrus, ‘n dienskneg en…
‘N PAD VAN OFFERS (2) Mat. 16:24 – “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” Gal. 2:20 – “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” Mense wat geleef het in…
‘N PAD VAN OFFERS (1) Rom 12:1 - “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.” Een van die redes wat ek meen waarom jong bekeerlinge terugval, is omdat…
GETUIENIS: DIE HERE KEN ONS BEGEERTES (HdP) Ons dink soms ons kry swaar … net totdat ons hoor wat langsaan gebeur. Lees bietjie die getuienis van ‘n pastoorsvrou: Die jong pastore ly (Goddank!) nie so onder die armoede soos ons geslag destyds nie, maar toe ons destyds jonk was het…
JONA (2)(Roza Combrink) Die vis is op die regte plek - op presies die regte tyd,want oor Nineve se lot het God reeds vas besluit.Nou's dit egter nog net vir Jona wat Hy so ver moet kryom saam te werk - om die stomme mense te bevry.Maar die is ontstemd…
JONA (1)(Roza Combrink) Jona sit heerlik, gerus, in die sonnetjie en baaiDaar's vrede in die land en die lewe is amper....saai!Toe hy skielik hoor; "O, hallo Jona. En hoe gaan dit met jou?Is jy baie besig of kan Ek jou met iets vertrou?""Nee, praat maar Here. Wat kan ek vir…
HOE LAAT EK MENSE VOEL? ‘N Klompie Insidente • Past. Willie Botha die blinde Gospelsanger het by ‘n groepie pastore wat by die konferensie staan en gesels het, verbygestap. Hy hoor wat hulle praat: “Sukses is, hoe goed ek ander laat voel.” Wat ‘n definisie! • Dit was vir my…
BLYDSKAP EN DANKBAARHEID Twee bejaardes dames wat na ons dorp verhuis het, het my geskakel om hulle te kom besoek. Daar gekom, het hulle hulself aan my voorgestel; tannie Kollie Swart en Marie Venter. Tannie Kollie is basies ‘n invalide en word deur tannie Marie versorg. Eersgenoemde het artritis vanaf…
GOEIE MENSE VERHOUDINGE (2) Mark. 12:31 – “En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.” Rom 12:18 – “as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.“ Heb.…
GOEIE MENSE VERHOUDINGE (2) Mark. 12:31 – “En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.” Rom 12:18 – “as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.“ Heb.…
Page 4 of 87

Malmesbury Advertising