WATTER SOORT VRIEND IS JY? (2) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” Nie Satan of al sy bose werke kon Job sink nie: • Nie sy gekonkel agter sy rug…
WATTER SOORT VRIEND IS JY? (1) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” Die Satan kom stel hom ook voor die troon van God en sê dat Hy kom vanaf ‘n…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (5) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” IS VOLTYDS IN GOD SE DIENS Vrywilligers is voltyds vrywillig in God se diens en hoef nie betaal te…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (4) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” SOEK NIE POSISIE OF POSTE OF TITELS NIE Dis ‘n jammerte dat vele in die kerklike lewe is swaar…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (3) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” HET NIE TOESIGHOUERS NODIG NIE Vrywilligers is soos die miere, hulle het nie toesighouers nodig nie waarvan ons lees…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (2) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” EIENSKAPPE VAN VRYWILLIGERS (vervolg) Vermag Baie Meer Die wyse oom P.D. le Roux het gevra: “Wat maak die seewater…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (1) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” As kinders van die Here is ons almal vrywilligers. Niemand word regtig gedwing om die Here te volg nie.…
SKRIFUITLEGGING VRAAG: Ek het 'n vraag wat al so lank met my woel: As ek 'n vers aanhaal soos bv. Jer.29:11. In hierdie tipe tekste praat die Here met 'n spesifieke gehoor of persoon in daardie tyd. Hoe kan ek dan dit op my van toepassing maak? Ek verstaan 'n…
JESUS DIE MIDDELPUNT VAN ALLES Joh. 5:39 – “Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.” Die hele Bybel gaan basies oor net één saak, één tema en één onderwerp. Ons kan dit reduseer en verkort…
GELDGIERIGHEID EN GULSIGHEID Ek was die Woensdagaand by een van die Selgroepe. As ‘n ysbreker het die Selherder ‘n skoendoos omgestuur waaruit ons elkeen iets moes haal en dan iets daaroor sê met ‘n geestelike strekking. Ek haal toe ‘n banksakkie uit waarin munte was. Hier is die paar gedagtes…
VIER WAARDES VAN STRYD Almal van ons gaan een of ander stadium van ons lewe deur stryd. Nie een van ons hou van stryd nie en tog het stryd geestelike waarde. Wanneer ek en jy deur stryd gaan, kan die volgende vier waardes ons help om dit beter te verduur.…
JOU DALMANÚTA GELEENTHEID(Probeer om my as persoon los te maak van die getuienis en sien vir Jesus) Jare gelede te Pinkster Park, preek dr. Isak Burger ‘n boodskap wat hy titel: Jou Dalmanúta Geleentheid. Slegs een keer lees ons van dié plek in die Nuwe Testament nl. in Mark. 8:10…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (5) (André Walters, is ‘n advokaat en skryf die volgende aan my. Ek voel gelei om dit met die lesers te deel om u dieper insig te gee oor hoe wonderlik is Jesus ons Hemelse Advokaat!) Die opskrif van die boodskap vanoggend is baie interessant.…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (4) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” Dit is noodsaaklik om te verstaan hoe dit moontlik…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (3) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” Hoekom het ons ‘n Advokaat nodig om vir ons…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (2) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” In Die Hemel Benewens dat die aanklaer, die duiwel,…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (1) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” Sien die toneel in die hemel: God die Vader…
DIE HEILIGE GEES VERANDER MENSE (2) 1 Sam. 10:6 – “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.” Iemand vra: Is die Here onregverdig, in die sin dat Hy vir Dawid voorgetrek het…
DIE HEILIGE GEES VERANDER MENSE (1) 1 Sam. 10:6 – “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.” Wanneer die Heilige Gees oor ‘n mens vaardig word, verander Hy my en jou in…
VOORBEELD EN INVLOED VAN OUERSTannie Susann Chalmers, vertel my van haar ouers wat die Here so mooi gedien het. Sy het hulle nooit maar nooit hoor vloek nie. Nooit het hulle voor die kinders gestry of op mekaar geskree nie. Altyd het hulle handjies gehou en haar pa het altyd…
Page 4 of 89

Malmesbury Advertising