DIE MEES ALGEMENE VREES Daar word beweer dat daar nagenoeg 7 000 verskillende soorte vrese is. Dis nou vrese vir slange, hoogte, spoed, seerkry, ens. Daar is goed wat ek nie kan glo dat ander daarvoor kan bang wees nie. So ken ek iemand wat bang is vir vere. As…
HOEVEEL KANSE? Iemand maak die opmerking: “Ek gee ‘n mens net één kans. As iemand my teleurgestel het, is dit verby. Ek sal hom of haar nóóit weer vertrou nie en ek onttrek my aan diesulkes.” Maak seker jy het ingeneem wat jy so pas gelees het. Lees weer. Wag…
CHRISTUS SE KRUISDOOD VIR JOU Toe Jesus op die kruishout op goeie Vrydag op Golgota sterf, was dit die grootste offer denkbaar ter alle tye: • Die Regverdige sterf vir die onregverdiges (1 Pet. 3:18).• Die Sondelose sterf vir en in die plek van die sondaars (Rom. 5:8).• Die vlekkelose…
WEES SENSITIEF VIR DIE HEILIGE GEES Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is aan ons elkeen goed bekend (Luk. 10:25-37). Die man wat deur rowers aangerand en beroof is en dan agtergelaat word waar hy beseer en verswak op die grond lê – hulpbehoewend en weerloos - ‘n teiken vir…
WEES ‘N DRIE-DERDES AANBIDDER (3) Geen Inkonskwentheid Hier is ‘n uitdaging vir elke ware aanbidder van God (Joh. 4:23); daar mag nie by ons inkonsekwenthede wees nie. Onthou ons lewens is ‘n oopboek vir ander. Ons lees van inkonsekwenthede in die menslike lewe in Jak. 3:9-12. Lees dit asb.: •…
WEES ‘N DRIE-DERDES AANBIDDER (2) Nie Net In Die Kerk ‘n Driederdes aanbidder verskraal nie net sy aanbidding tot die kerk op ‘n Sondag nie. Sy hele week is aanbidding. ‘n Man (FdJ) het van sy oorlede vader getuig: “Wanneer my pa hier by die kerk uitgestap het, het hy…
WEES ‘N DRIE-DERDES AANBIDDER (1) Die Mens Is ‘N Drie Ledigheid Dit word vandag algemeen aanvaar dat die mens bestaan uit ‘n gees, siel en ‘n liggaam. Die sinnetjie uit die Opvoedkunde handboek op Onderwyskollege kom so duidelik by my op: Onderskeibaar, dog onskeibaar. • Die liggaam is die gedeelte…
WATTER SOORT VRIEND IS JY? (5) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” In ‘n vorige dorp waar ons vir die Here gewerk het, was daar ‘n vrou wat aan drank…
WATTER SOORT VRIEND IS JY? (4) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” Ons sal voorwaar moet leer hoe om ander by te staan in hulle emosionele nood en behoefte aan…
WATTER SOORT VRIEND IS JY? (3) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” MOOIWEERS VRIENDE Na al die jare wat ek deur Job werk, was dit hierdie keer soos nuwe lig…
WATTER SOORT VRIEND IS JY? (2) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” Nie Satan of al sy bose werke kon Job sink nie: • Nie sy gekonkel agter sy rug…
WATTER SOORT VRIEND IS JY? (1) Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.” Die Satan kom stel hom ook voor die troon van God en sê dat Hy kom vanaf ‘n…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (5) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” IS VOLTYDS IN GOD SE DIENS Vrywilligers is voltyds vrywillig in God se diens en hoef nie betaal te…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (4) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” SOEK NIE POSISIE OF POSTE OF TITELS NIE Dis ‘n jammerte dat vele in die kerklike lewe is swaar…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (3) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” HET NIE TOESIGHOUERS NODIG NIE Vrywilligers is soos die miere, hulle het nie toesighouers nodig nie waarvan ons lees…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (2) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” EIENSKAPPE VAN VRYWILLIGERS (vervolg) Vermag Baie Meer Die wyse oom P.D. le Roux het gevra: “Wat maak die seewater…
VRYWILLIGERS VIR JESUS (1) Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” As kinders van die Here is ons almal vrywilligers. Niemand word regtig gedwing om die Here te volg nie.…
SKRIFUITLEGGING VRAAG: Ek het 'n vraag wat al so lank met my woel: As ek 'n vers aanhaal soos bv. Jer.29:11. In hierdie tipe tekste praat die Here met 'n spesifieke gehoor of persoon in daardie tyd. Hoe kan ek dan dit op my van toepassing maak? Ek verstaan 'n…
JESUS DIE MIDDELPUNT VAN ALLES Joh. 5:39 – “Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.” Die hele Bybel gaan basies oor net één saak, één tema en één onderwerp. Ons kan dit reduseer en verkort…
GELDGIERIGHEID EN GULSIGHEID Ek was die Woensdagaand by een van die Selgroepe. As ‘n ysbreker het die Selherder ‘n skoendoos omgestuur waaruit ons elkeen iets moes haal en dan iets daaroor sê met ‘n geestelike strekking. Ek haal toe ‘n banksakkie uit waarin munte was. Hier is die paar gedagtes…
Page 2 of 87

Malmesbury Advertising