DIE GOD VAN BAIE KANSE (7) DIE VYE BOOM Vrugtebome is nie soos sierbome nie. Vrugtebome produseer vrugte en sierbome verfraai. So het Jesus bv. verwag dat die vyeboom in Mat. 21:19 vye sou aan hê terwyl dit net blare aangehad het. Ek het nie baie genade met ‘n vrugteboom…
DIE GOD VAN BAIE KANSE (6) Niemand van ons hou van die Naam Judas nie. Niemand sal sommer sy kind of selfs sy hond se naam Judas gee nie, want ons verbind dit met die verraaier in die Bybel. Maar selfs vir ‘n verraaier soos Judas het die Here baie…
DIE GOD VAN BAIE KANSE (5) Mark. 16:7 – “Maar gaan sê vir sy dissipels en vir Petrus ...” Petrus die heethoof, maar tog ‘n dissipel van Jesus. (Ek het maar altyd ‘n spesiale plekkie vir Petrus in my hart gehad, grootliks omdat ek sy naam dra.) Kom ons dink…
DIE GOD VAN BAIE KANSE (4) DIE VERLORE SEUN (Luk. 15:11-32) Dis die mooi “kerk” seun wat so voorbeeldig saam met sy ouers die Here dien. In alles is hy getrou, want hoe kan hy tog sy vrome ouers teengaan. Hy kan tog onmoontlik hulle harte breek deur een van…
DIE GOD VAN BAIE KANSE (3) Jona 3:1 – “En die woord van die HERE het vir die tweede maal tot Jona gekom.” Die God wat baie kanse vir die mens bied se boodskap, loop soos ‘n goue draad deur die Bybel. Hier kry ons dit weer in die bekende…
DIE GOD VAN BAIE KANSE (2) Rig. 16:28 – “Here, HERE, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer”. SIMSON Simson is die tipe mens met die baie talente of gawes, maar wat dit nie regtig waardeer nie en hoegenaamd nie toegewyd voor die Here lewe nie.…
DIE GOD VAN BAIE KANSE (1) Lev. 4:20 - “en dit sal hom vergewe word.” ISRAEL Ou Israel het God se wette gebreek om elke hoek en draai. Daar is seker nie ‘n wet soos deur Moses aan hulle gegee wat die volk nie op een of ander stadium oortree…
DIE BOBBEJANE HOU KONFERENSIE (2) Job 12:7 – “Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer; en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee;” By die Bobbejane konferensie was die voorsitter steeds aan die woord. “Nou liewe volksgenote, hoor verder. Hier is nog ‘n…
BOU JY MURE OF BRÛE? (7) Luk 16:9 – “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende ...” Daar is die mooi storie van die twee broers wat geboer het op die plase wat langs mekaar geleë was. Hulle het mekaar gehelp en gereeld mekaar se implimente gebruik. Maar…
BOU JY MURE OF BRÛE? (6) Luk 16:9 – “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende ...” BOUERS VAN BRÛE Mense wat brûe bou is oop en toeganklik vir ander. Selfs ook hulle lyftaal trek aan en stoot nie af nie. Hulle leef na God toe en uitreikend…
BOU JY MURE OF BRÛE? (5) Luk 16:9 – “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende ...” BOUERS VAN BRÛE Jesus was ‘n brug bouer! Toe sonde ‘n diep skeur en kloof tussen God en mens en tussen die hemel en die aarde gelaat het, het Jesus gekom…
BOU JY MURE OF BRÛE? (4) Luk 16:9 – “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende ...” VOORBEELDE VAN MUUR BOUERS (vervolg) ‘n Afgetrede persoon wat haar aan alles en almal onttrek het, het ewe skielik ontdek dat sy siek is. Almal was te “common” na haar sin…
BOU JY MURE OF BRÛE? (3) Luk 16:9 – “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende ...” VOORBEELDE VAN MUUR BOUERS (vervolg) ‘n Familie betrekking vertel my van ‘n geval waar ‘n vrou haar hele lewe lank haarself nog geïsoleer het. Sy gaan nooit kerk toe nie. Sy…
BOU JY MURE OF BRÛE? (2) Luk 16:9 – “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende ...” In Luk. 16:1-9 gaan dit oor die bestuurder wat skuldig was aan wanbestuur. (Miskien iets soos wat dit deesdae gaan by van die munisipaliteite van ons land.) Maar toe hy vas…
BOU JY MURE OF BRÛE? (1) Daar is deur die jare interessante indelings van mense gemaak. Sielkundiges is gereeld besig om mense in te deel in een of ander klassifikasie. So kry ons: • ‘n Optimis of ‘n pessimis,• ‘n Introvert of ‘n ekstrovert,• Sommige is energie tappers terwyl ander…
ALMAL (5) VERVOLGING 2 Tim. 3:12 – “En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.” Jy sien daar is twee koninkryke. Dié van die lig en die van dié duisternis. En dié van die lig wat aan Christus Jesus behoort, praat en doen nie dieselfde…
ALMAL (4) Mark 13:37 – “En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal ...“ VERSOEK Verseker word elke kind van God versoek. Wie versoek ons en wat is die doel van versoeking? Jak. 1:13 – “Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek…
ALMAL (3) Mark 13:37 – “En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal ...“ BEPROEF OF GETOETS Ek glo dat elke kind van God word op ‘n stadium getoets of beproef. God Self lê die toets aan om te kyk of ek en jy kwalifiseer vir bevordering. Dis…
ALMAL (2) Mark 13:37 – “En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal ...“ Daar is ‘n paar gemeenskaplike faktore wat gelowiges met mekaar in gemeen het. ‘N WAG PERIODE (vervolg) Elke gelowige gaan deur ‘n wag periode. Moses moes 80 jaar wag om uiteindelik met sy lewenstaak…
ALMAL (1) Mark 13:37 – “En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal ...“ Daar is ‘n paar gemeenskaplike faktore wat gelowiges met mekaar in gemeen het. ‘N WAG PERIODE Dalk beleef jy dit tans in jou eie geestelike lewe. Jy is gretig as kind van God om…
Page 10 of 89

Malmesbury Advertising