DIE SLEGSTE EN BESTE NUUS (3) Wat sal dan die beste nuus wees op die aarde? Die evangelie!, wat letterlik beteken goeie nuus! Nl. • Jesus red en genees en Hy doop nog met Sy Gees!!!• Jesus verlos ons en bevry ons van al die verslawende magte van sonde en…
DIE SLEGSTE EN BESTE NUUS (2) Maar daar is iets erger as al die genoemde dinge in die vorige skrywe nl. dit wat ons lees in Luk. 16:23: • “En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy…
Liewe LeserNa 'n wonderlike tyd van laaglê en vakansie hou, wil ek glo, is die meeste van ons weer in die tuig. Mag 2018 vir u elkeen 'n baie geseënde jaar in die Here wees!Mag die boodskappies vir u van waarde wees om die Here Jesus vir u 'n groter…
HY KEN JOU NAAM Kyk, daar is darem mense met die ongelooflike vermoë om name van mense te onthou. Ek dink nou aan ‘n insident jare gelede toe ek nog verbonde was aan die Kommando’s. Die Swartland Kommando se offisiere sou vir mnr. P.W. Botha ontmoet, by ‘n informele geleentheid.…
IS JY DANKBAAR GENOEG? (2) Ek dink terug aan die nag wat ek buite, in die hartjie van die winter, op die kerk se stoep geslaap het op ‘n stuk karton – bitter koud en baie hard! Nie omdat ek nie ander slaapplek gehad het of omdat ek en my…
IS JY DANKBAAR GENOEG? (1) “Hoe het julle in die toestand beland dat julle op die pad beland het?”, vra ek terwyl ek die motor in die gietende reën in die pad hou, vanaf Malmesbury op pad na Riebeek Kasteel. Die ouer man wat voor langs my sit, praat eerste.…
HOND IN DIE VOERKRIP Dit was moontlik my pa wat ek dit die eerste keer hoor sê het: “Moet tog nie wees soos die hond wat in die voerkrip vir die perd lê en knor wat graag die voer wil vreet.” Die hond self kan dit nie eet nie, maar…
KERK VERBAND HET IRRELEVANT GEWORD Vroeër jare was jou kerk verband baie belangrik in ons land. Die “regte” kerk verband het vir jou baie deure oopgemaak en ‘n goeie werk verseker. Aktief of nie aktief by die kerk, maar wanneer dit gekom het by ‘n werksaansoek, het almal gerieflikheidshalwe die…
GRENSGEVAL In die onderwys by die einde van die jaar na die eindeksamen, moet daar beslis word oor die bevordering van die leerders. Dié met goeie punte, slaag en dié met swak punte, onder die vereiste slaagsyfer, druip. Maar daar is ook die grensgevalle. Gevalle soos ‘n leerder wie se…
HOE LANK IS LEKKER? Ek vra vir my vrou: “Hoe lank is lekker?” “Dit verskil seker van mens tot mens en wat jy doen,” is haar slim antwoord. “Wel,” praat ek verder, “hoe lank eet ‘n mens aan ‘n bord kos?” “Seker nie meer as tien na vyftien minute,” mymer…
HOE GOED IS DIE HERE! Ps. 145:7 – “Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid.” Ps. 145:8 – “Genadig en barmhartig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. “ Ps. 145:9 – “Die HERE is vir almal goed, en sy barmhartighede…
IS JOU WOORD JOU EER? (4) Ps. 15:4 - "al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie." Ps. 15:4 (Die Boodskap) - “Hy hou sy woord, al kos dit hom soms duur.” Matt. 5:37 – “Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit…
IS JOU WOORD JOU EER? (3) Ps. 15:4 - "al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie." Dis so mooi as koning Dawid vir Batseba bevestig, terwyl daar druk op hom toegepas word: "So waar as die Here leef ... sekerlik, soos ek by die Here, die God…
IS JOU WOORD JOU EER? (2) Ps. 15:4 - "al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie." Die volksdigter, Jan F. Cilliers het geskryf: "Ek hou van 'n man wat ..." Indien Cilliers sy gedig kon hersien, glo ek sou die ideale begeerde eienskap gewees het: "Ek hou…
IS JOU WOORD JOU EER? (1) EERSTE GEVAL “As dit net ringe is wat gedoen moet word, is dit R3 000. Maar as die engine oorgedoen moet word, is dit so R6 000.” Prys die Here! toe is dit darem net die ringe van die motor. Binne ‘n dag of…
TWEE KRAGTIGE GETUIENISSE Tydens ons Evangelisasie week hier in Malmesbury, is daar getrag dat alle kerke moes saamspan. Die Sondagmiddag is afgeskop op die sportgronde van die St Thomas skool en in die voorprogram is daar ‘n oproep gemaak dat twee pastore moes kom getuig. Ek kon nie die getuienisse…
JOU VYF BELANGRIKSTE DATUMS (5) DIE DATUM VAN OORDEEL / AFREKENING Die Bybel praat van ‘n oordeelsdag. Mat 12:36 – “Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag” Vir die mens met geen bekeringsdatum sal dit…
JOU VYF BELANGRIKSTE DATUMS (4) DIE DATUM VAN DIE OPSTANDING Omdat daar twee soorte mense op aarde is, nl. gered en ongered, sal daar ook twee opstandings wees: Joh. 5:28 – “Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem…
JOU VYF BELANGRIKSTE DATUMS (3) DATUM VAN STERWE Heb. 9:27 – “die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel.” Dawid sê aan sy seun Salomo (1 Kon. 2:2): “Ek gaan heen op die weg van die hele aarde.” Ps. 89:49 – “Watter mens leef daar wat…
JOU VYF BELANGRIKSTE DATUMS (2) DATUM VANBEKERING (vervolg) Baie mense verwar godsdienstigheid as bekering of wedergeboorte. Dis moontlik om baie godsdienstig te wees, sonder om weergebore te wees. Vir Nikodemus, ‘n baie godsdienstige man het die Here Jesus gesê (Joh. 3:3): “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie…
Page 10 of 85

Malmesbury Advertising