Nie aanstoot neem (7)

NIE AANSTOOT NEEM (7)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

Dis wanneer die aanstootverwekkende omstandighede op jou toesak dat jy jou oë vas genael op die Here Jesus moet hou en weier om na die omstandighede te kyk! Dis dán wat jy moet sê:

• Here, al verstaan ek nie;
• Al weet ek nie wat nou aan gaan nie.
• Al verstaan ek niks nie!
• Maar ek sal nie op my gevoel vertrou nie.
• Ek vertrou op U!
• U sal vir my stry!
• U sal my nooit verlaat nie.
• God is vír my!
• Die Here bly goed!

Dis dan dat jy nie moet gaan lê nie, maar opstaan en vorentoe beur. Moenie onder die besembos gaan lê soos ‘n Elia nie. Kwoteer elke Bybelvers wat jy ken oor jou omstandighede.

Hierdie eie gemaakte liedjie het my self en vele al gehelp:

Ek was platgeslaan,
Maar ek gaan weer aan.
Jesus gee my nuwe moed.

Nou’s ek weer op spoed!

Wanneer die aanstote kom, werp jou teen alle omstandighede op die Here. Word desperaat vir die aanraking van die Here soos:

• Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en gesê het (Mat. 9:21): “As ek maar net Sy kleed kan aanraak.”
• Die Kananese vrou wat vir Jesus gesê het (Mat. 15:27): ”Die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.”
• Job wat onder sy onvergelyklike haglike omstandighede nóg gesê het (Job 13:15): - “Kyk, al wil Hy my ombring—ek hoop op Hom.”
• Abraham van wie ons lees in Rom. 4:18 dat “Hy het teen hoop op hoop geglo …” (teen alle verwagtinge).

GEBED:

Here, menigte het afvallig geword omdat hulle op een of ander stadium aanstoot geneem het. Maar ek weier dit in die Naam van die Here. Ek weier om my blind te staar teen omstandighede of mense. My oë hou ek op U gevestig vir die uitkoms tot die einde toe! Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe