Nie aanstoot neem (6)

NIE AANSTOOT NEEM (6)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

HOEKOM NEEM MENSE AANSTOOT

Jare gelede in ‘n vorige gemeente was daar ‘n seker persoon wat kwaad was vir almal en alles. Hy’s kwaad vir sy vrou en vir almal in die gemeente en seker ook vir homself. Hy’t aanstoot geneem en het nie kerk toe gekom nie.

Toe breek die einde van die jaar aan en almal wat deel was van die AGS naby die Kaap, stroom na Pinkster Park in die Strand waar ons jaarliks ‘n wonderlike konferensie gehou het. Dié spesifieke jaar was oorlede past. Phillip Gerber die hoofspreker. Die Here het hom baie wonderlik gebruik in die gawes van die Heilige Gees, veral wat ‘n woord van kennis betref (1 Kor. 12:8) en het die mense vorentoe geroep soos die Here aan hom geopenbaar het en hulle dan bedien deur die leiding van die Heilige Gees.

Die konferensie was al ‘n paar dae aan die gang toe ek een aand net voor dienstyd verneem dat daardie gesin van wie ek jou in die eerste paragraaf vertel het ook aangeland het op Pinkster Park. Soos die gebruik was, het ons ‘n uur voor die aanvang van die aanddiens begin bid in die bidkamer vir die diens van die aand. Ek het twee dinge vir die Here gevra. Dat die broer sal diens toe kom die aand. Dit alleen sou al reeds ‘n groot wonderwerk wees. Verder het ek gevra dat die Here daardie aand vir past. Gerber sal gebruik om die broer vorentoe te roep om die ding wat verkeerd is in sy lewe te openbaar.

Terwyl ons as pastore op die verhoog ons plekke ingeneem het, kon ek nie help om die broer heel agter in die gebou te sien nie. In my hart het ek geprewel: “Ag, dankie Here!” Past. Gerber was so ‘n tyd aan die gang toe hy mense begin uitroep en hy sê vir past. Johan Roos om daardie broer daar agter in die saal te gaan haal. So gebeur dit dat hy die broer tot op die verhoog roep en luister nou die woorde wat past. Gerber gebruik het: “Hier staan ‘n man wat diep teleurgestel is in die lewe (en LW), want hy het sy oë van die Here afgehaal en na mense begin kyk.” (Heb. 12:2)

Is dit nie waar nie? Is dit nie die wese van ons probleem nie? Ons haal ons oë van die Here af en begin kyk na mense of die omstandighede.

Mense gaan altyd teleurstel en omstandighede sal nooit presies wees soos ons dit begeer nie. Maar Jesus stel nooit teleur nie! Hy is die beste! Hy kan nie verbeter of verander nie, want Hy is klaar die beste en volmaak!

GEBED

Here ek kyk doelbewus weg van die negatiewe en ek vestig my oë op U. Amen

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

More in this category: Nie aanstoot neem (7) »