'n Pad van offers (2)

‘N PAD VAN OFFERS (2)

Mat. 16:24 – “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.”

Gal. 2:20 – “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.”

Mense wat geleef het in die tyd toe misdadigers deur die Romeine op ‘n kruis tereggestel is, het geweet dat as daar van die kruis gepraat word, dit net een ding beteken – die dood en daarby die mees grusame dood. Niks was erger en meer pynlik as om op ‘n kruis ‘n gestadigde marteldood te sterf nie!

Jesus praat van ‘n kruis in die gelowige se lewe. Mat. 16:24 – “Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.”

D.w.s die dag as ek Jesus begin navolg, teken ek my eie doodsvonnis. Ek kies vrywilliglik om dood te wees vir al die luste van die vlees en Hom na te volg. Dis inderdaad ‘n pad van offers!

Ek doen afstand van die troon en laat toe dat Jesus die troon posisie in my lewe in neem. Met die nuwe Koning in my lewe, leef ek en jy dan voort as Christene.

Tydens die weermag opleiding van destyds was een van die eerste dinge wat vir ons as rekrute gesê is: “Van nou af dink jy nie meer nie – hier word vír jou gedink! Al wat van jou verwag word; jy moet net dóén!”

As gelowiges darem daarin kon slaag om vanuit dieselfde mentaliteit vir Christus te leef, watter gedissiplineerde weermag van Christen soldate sou die kerk van die Here Jesus nie wees nie!

• Ons sou nie verskil het oor die Bybel nie.
• Elkeen sou dit gelees het soos dit geskryf staan.
• Elkeen sou dit gedoen en uitgevoer het soos dit geskryf staan.
• Daar sou baie minder denominasies en groepies gewees het wat uit kerkskeuring ontstaan het.
• Dit sou vir niemand nodig gewees het om boeke oor duidelike uitsprake in die Woord te gaan lees en ander se kommentaar te bekom nie.

Daar sou net één standaard vir almal oral en altyd gewees het nl. die Woord, want almal het net één standaard en dit is: “My al is op die altaar en wagtend op die vuur.”

GEBED

Nou bid ek Here God; hier is my lewe op die altaar vir U! Alles vir U en niks vir myself nie. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe


Malmesbury Advertising