'n Man met die naam Paulus (3)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (3)

SY PASSIE OM JESUS TE VERHOOG

Fil. 1:20 – “volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie; maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.”

Fil 1:21 – “Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.”

Op hierdie stadium is Paulus ‘n gevangene in die tronk van Rome. Dis tussen die jaar 60 tot 62 na Christus. Sy saak het nog nie voor die keiser gedien nie en hy weet nie wat die uitkoms sal wees nie. Maar dit het nie regtig vir hom saak gemaak wat die uitkoms sou wees nie.

Sou hy die doodstraf kry dat die keiser beveel dat hy onthoof moes word, dan was hy oortuig dat die Here Jesus hom sou bystaan dat hy die dood met so ‘n gesindheid sou tegemoetgaan dat Christus daarin verheerlik sou word. Sy passie: “Dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.” Sy gesindheid was: As sy dood vir Jesus tot groter heerlikheid sou wees, dan is dit reg so.

Die dood sou natuurlik in ‘n seker sin die maklikste uitweg wees, want hy’s immers gered en die dood is grade dag! Dis om net oor te stap en vir ewig by die Here te wees. Hy sê dit ook in soveel woorde (Fil. 1:23): “Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verrreweg die beste.”

Maar sou die keiser besluit om hom los te laat, dan het dit vir hom beteken om met groter ywer en passie net voort te gaan met die goeie werk van die Here as kerkplanter, evangelis, sielewenner en prediker.

Dink vandag aan die man met die naam van Paulus. Het jy stryd en teenkanting? Paulus se stryd was groter as joune en terwyl hy die dood kon verwag as gevangene, het dit hom nie afgesit nie. Sy passie was steeds om Christus groot te maak in dood of in lewe!

GEBED

Here, gee my ook die gesindheid om U vandag groot te maak in dood of in lewe! Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe