'n Man met die naam Paulus (2)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (2)

Paulus het drie passies in sy lewe gehad wat hom gedryf en gemotiveer het.

SY PASSIE OM JESUS TE KEN

Fil. 3:10 – “sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,”

Dis moontlik dat ‘n mens baie kennis van God en Sy gebod kan hê sonder dat jy Hom ken! D.w.s. dis moontlik dat ‘n mens baie teologiese kennis van God kan hê, maar jy is nog nie weergebore nie. Job sê iets soortsgelyks (Job 42:5): “Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.”

Daar is vandag baie kennis vrylik beskikbaar oor letterlik enige onderwerp. Met tv en internet, is niks meer vir enige iemand verborge nie. Jy kan alles oor enige onderwerp binne ‘n paar minute opspoor op die groot biblioteke van internet. Baie predikers en kollegas het dit al teenoor my genoem dat jy durf nie waag om ‘n fout te maak in jou preek materiaal nie, want jou gehoor is blitsig om dit te gaan toets aan die hand van die inligting op internet beskikbaar. Tog met al die inligting beskikbaar, ken vele nie die Here nie. Hulle het Hom nog nooit persoonlik ontmoet en Hom in hulle lewens toegelaat en ‘n pad in gehoorsaamheid agter Hom begin aanstap nie. Daar is ‘n hemelsbreedte verskil om bloot net kennis te hê en om die Here Jesus te ken as Redder!

Dis daardie “ken” waarvan Paulus gepraat het. Daardie God wat Homself aan hom op die Damaskus pad genadiglik geopenbaar het, wou hy beter leer ken. Nou dat hy gered was, wou hy die Here Jesus beter leer ken vanuit ‘n wedergebore posisie en verhouding.

• Sy Goddelike natuur;
• Sy stem;
• Sy karakter;
• Sy getrouheid;
• Sy volle verlossing werk en die krag daarvan in elke faset van sy lewe.
• Sy oneindige liefde en vergifnis en elke onuitputlike aspek van God.

Hoe leer jy iemand beter ken? Jy moet tyd met hom of haar spandeer. Daar moet gesprek plaasvind en jy moet dinge saam met iemand doen. ‘n Paar broers in die gemeente was net vir my name en gesigte totdat ons saam gaan bergklim het en ons onderdruk saam verkeer het. Dan leer jy ander aspekte van die persoon ken.

Daarom moet ons as gelowiges tyd met die Here deurbring in gebed en Woordstudie en jy moet uitwaag in Sy Naam. Jou hele lewensreis word een groot avontuur met Jesus, waarin jy Hom leer ken. Nie deur hoor sê, wat ander in boeke oor Hom sê nie. Maar eerstehands, van aangesig tot aangesig, mond tot mond (Exod. 12:8).

‘n Lewenstaak en roeping: “Om Hom te ken.”

GEBED

Here, dis ook my begeerte om U só te ken! Amen.


Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe