'n Man met die naam Paulus

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (1)

Ek meen dat Paulus die persoon was wat die naaste ooit aan Christus geleef het. Ja, dis ‘n geweldige stelling om te maak en mens voel amper jy doen nie reg aan al die ander gelowiges wat deur die eeue Jesus nagevolg het nie. Maar deur bloot net na die Skrif te kyk sien ons dit. Hy skryf 13 boeke van die Nuwe Testament, Hebreërs uitgesluit. As skrywer het hy die grootste invloed op al die gelowiges ooit gehad. Alles wat ons weet van regverdigmaking deur die geloof het ons van hom geleer. Jimmy Swaggart sê van Paulus: “Paul is the greatest example of Christ, Christianity could produce.”

RADIKALE OMKEER

Sy bekering was nie vaag of geleidelik nie. Maar radikaal, soos dag by nag. Gal. 1:23 – “hulle het net gehoor: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei.”

Onthou hy was ‘n Fariseër en ‘n yweraar vir die Joodse kultuur en tradisie. Hy het selfs bo sy tydgenote uitgemunt en was ‘n groot vervolger van die Christene. Gal. 1:14 – “en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral ‘n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders”. Hy was bereid om so ver as Damaskus te reis om die Christene te vervolg en uit te roei (Hand. 9:2). So geweldig was sy haat en afsku en renons in die nuut gestigte Christendom.

Maar toe Christus hom tref,

toe moes hy besef,

as hy sonde bely

maak die Here hom vry!

Met dieselfde passie waarmee hy die Christelike geloof vervolg het; met dieselfde passie het hy dit nou aangehang en verkondig as die enigste egte weg na die hemel!

Sy bekering was volkome en volledig. Hy hoef nie nog later goed af te gelê het nie, wat net weer bewys, daar is nie so iets soos ‘n geleidelike wedergeboorte nie.

Wat is die geheim van hierdie radikale omkeer van die man met die naam van Paulus (toe nog Saulus)?

Kyk na vers 5: “Wie is U, Here?”

Kyk na vers 6: “Here, wat wil U hê moet ek doen?”

In vers 5 staan “Here” laaste. En dit spreek vir my van hoe sy lewe was vóór sy bekering. Die Here Jesus was laaste in sy lewe. Maar ná sy bekering staan “Here” eerste. Ná sy bekering was die Here Jesus eerste in sy lewe.

Jy sien, as Jesus regtig eerste is in jou lewe, dan lyk jou lewe en blom jou lewe vir Jesus soos die van Paulus!

GEBED

Here, u daag my uit om U navolger te wees soos wat Paulus dit van U was. Amen.
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe