Lot eindig toe bankrot (6)

Liewe Leser
Ons gaan so 'n kort breek neem en sal vir die volgende week nie vir u 'n boodkappie stuur nie.
Mag die Here voortgaan om u baie ryklik te seën!
Piet Smit

LOT EINDIG TOE BANKROT (6)

Kom ons kyk vir laas na die twee persone se lewenswandel:

LOT

• Lot was nét gered - niks meer!

• Daar was geen vordering op die pad van die Here nie. Geen geestelike groei, geen vordering in heiligmaking.
• Net so bolangs en oppervlakkig.
• Geen offer is ooit vir die Here gebring nie. Geen werk is vir die Here gedoen nie. Alles moes net altyd lekker wees.
• Sy redding het aan ‘n dun gare draadjie gehang.
• Moontlik het hy dit nét gemaak vir die hemel.
• Hy het geen geestelike nalatenskap agtergelaat nie.
• Sy nageslag is ‘n verleentheid, die Moabiete en Ammoniete (Gen. 19:31-38).
• Die geestelike nageslag van Lot (wat net so oppervlakkig met God omgaan soos Lot) is net so ‘n verleentheid vandag. 1Kor. 3:1 – “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.”

ABRAHAM
• Abraham het vanuit ‘n verhouding met God geleef wat net al meer intiemer geraak het soos die tyd aangestap het.
• Abraham het gereeld offers vir God gebring. Ons kan sê in hedendaagse taal: Hy het nie ‘n diens, seldiens, geleentheid om ander te dien gemis nie.
• Hy eindig so geseënd! Gen. 24:1 – “En Abraham was oud en ver op sy dae, en die HERE het Abraham in alles geseën.”
• Abraham word die Vader van die Gelowiges (Rom. 4:16).
• Hy het ‘n nalatenskap gelaat!
• Hy het ‘n voorbeeld vir ons nagelaat, alhoewel hy nie volmaak was nie en selfs foute gemaak het. Hy het aan God vasgehou in die geloof tot die einde van sy lewe.
• Wie in Abraham se voetspore volg sal verseker in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug (1 Thess. 4:16-17) wanneer Hy vir ‘n tweede keer verskyn vir die wat Hom verwag (Heb. 9:28).

GEBED
Hou my trou Here Jesus hou my trou! Daars ‘n stryd wat ek moet stry! Daars oorwinning te verkry! Gee my krag elke dag hou my trou! Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising