Lot eindig toe bankrot (5)

LOT EINDIG TOE BANKROT (5)

Dit bly een van die grootste en heerlikste waarhede van die Bybel dat ons as God se kinders, die geregtigheid van God is! Dis wat die Woord van ons sê (2 Kor. 5:21): “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Bogenoemde vers wil sê: Geloof in Christus; geloof in Jesus se plaasvervangende dood in my en jou plek, maak ons die geregtigheid van God!

Verstaan jy dit? ‘n Mens wat regtig God se genade in Christus verstaan, is so oorweldig, dat jy eenvoudig sprakeloos is oor God se goedheid! Jy kan dit nie verwoord. Dis net te wonderlik vir woorde!

Jy kan net nie langer in sonde bly en aanhou om sonde te doen nie. Dis soos wat ons lees in:

• Rom. 6:1 – “Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?”
• Rom 6:2 – “Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?”

Dit maak dat jy “uit liefde val” vir sonde en jy “val in liefde” vir die Here Jesus! Tydens ‘n geestelike kursus in die gemeente, merk een van die kursusgangers op: “As mens by die Here Jesus uitgekom het, dan wíl jy nie meer sonde doen nie.”

Jy sal voorwaar ‘n hart soos Abraham vir God hê en die Here voortdurend eerste stel in jou lewe. Jy sal geseënd wees aan die einde. Abraham het sterk geëindig. Lot het nie sterk geëindig nie.

Nadat ek self die Wynland Half Marathon in Stellenbosch voltooi het, sit ek en ‘n mede atleet op die paviljoen en kyk hoedat van die ander atlete klaar maak. Sommige kom daar aan soos oorwinnaars; hulle hardloop nog sterk en kragtig. Ander kom daar aan; halfdood, die stoom staan op hulle, amper ‘n verleentheid vir hulself. My vriend maak ‘n opmerking teenoor my terwyl ons na nog ‘n atleet kyk wat strompelend oor die eindstreep gaan: ”Só wil ek tog nooit in my lewe eindig nie.”

GEBED

Dierbare Here Jesus, help my om klaar te maak sóós wat ek met U begin het. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar

Unsubscribe

Malmesbury Advertising