Lot eindig toe bankrot (4)

LOT EINDIG TOE BANKROT (4)

As ek struikel en ek val,

Here help my nog ‘n maal ...

Nadat Abraham vir Lot bevry het uit gevangenskap van die konings van Babilonië (Gen. 14), gaan hy terug na Sodom en gaan woon wéér daar. Snaaks hoedat sommige mense net nie leer nie. Hulle maak dieselfde foute oor en oor en leer nie hulle les nie.

Daar is selfs Christene wat nie hul les leer nie. Hulle leef van die een “vrylating op borgtog” tot die volgende. Hulle luister nie, leer nie, hou nie op met dieselfde foute nie:

• Leer nie, om nie skuld te maak nie.
• Hulle hou aan verkeerde plekke besoek.
• Wil nie luister: “Die eerste glasie beteken jou ondergang.”
• Gee nie gehoor: “Bly weg van dobbel en die lotto speel.”
• “Bly weg van pornografie, jy raak verslaaf daaraan soos aan dwelms.”
• Intieme verhoudinge met verkeerde mense is nie goed nie.

Wanneer hulle as gevolg van hul eie toedoen in die ongeluk beland, dan moet die Here hulle weer en weer en weer ... daar kom uit red.

In die Rigter tydperk van Israel was daar 7 sulke kringlope. Israel raak afvallig van die Here en doen sonde. Dan kom ‘n uitlandse volk soos bv. die Filistyne en oorheers hulle en verdruk hulle vir etlike jare. Maar hierdie tyd van verdrukking noop hulle om die Here te soek wanneer hulle berou het. Dan roep hulle die Here om hulle te help en te verlos uit die hand van hulle verdrukkers. Dan is die Here maar weer genadig en help hulle nog ‘n keer deur ‘n rigter op te wek wat hulle dan lei na verlossing. So was daar verskillende rigters soos bv. Debora, Gideon en die baie bekende Simson. Mens sou verwag dat die volk van Israel darem een of ander tyd hulle les sou leer en by die Here sou bly, maar nee, hulle is net vir ‘n ruk verlos en dan drywe hulle weer weg van die Here. Oor en oor en oor ...

Terug by Lot se verhaal: Op die ou end word Sodom finaal met vuur en swawel verwoes en moes Lot vlug met sy vrou en twee dogters vir hulle lewe. Ongeag die direkte bevel om te vlug sê Gen. 19:16 – “Maar hy het nog getalm.” So traag was sy vrou om die plek te verlaat dat sy agter haar om gekyk het en in ‘n “soutpilaar” verander het (Sien Gen. 19:17). Lot ontkom met nét sy klere aan sy lyf en ‘n “sesbottelkan!” (Gen. 19:32)

Dus leer ek maar my lessies goed.

En slaag so my standerds met spoed!Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising