Lot eindig toe bankrot (3)

LOT EINDIG TOE BANKROT (3)

LOT SE KEUSE

Gen. 13:11 – “En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.”
Toe Abraham aan Lot die aanbod maak om eerste te kies, toe kies hy dadelik dit wat op die oog af so goed en mooi lyk. Hy kies die vrugbare Jordaan vallei met sy uitgestrekte groen en baie water ..., máár Sodom en Gomorra was ook daar.

• Gen. 13:12 – “en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan.”
• Gen. 13:13 – “En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die HERE.”

Lot het selfs later binne in Sodom gaan woon. Sodom simboliseer die sondige wêreld se lewenstyl.

Baie Christene dink: “Ek is mos nou geregverdig deur geloof en ek leef mos onder genade, ek kan maar leef soos ek wil en so bietjie sonde doen soos ek wil, dit sal my mos nie minder ‘n kind van God maak nie.” Hulle lyk soos die wêreld, reuk soos die wêreld, praat soos die wêreld en maak soos die wêreld.

Lot het seker ook maar so gedink en geredeneer. Maar ek vra die vraag: Waar het hy geëindig?

‘n Man van God het eenmaal gesê: “Sin wil take you farther than you want to go. Keep you longer than you want to stay and cost you more than you want to pay.”

Toe trek vier konings van Babilonië op na die Jordaan vallei en oorval Sodom en in die proses voer hulle ook vir Lot weg. Gen 14:12 – “Hulle het ook Lot, Abram se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek—want hy was in Sodom woonagtig.” Onthou; as jy in Sodom woon, gaan alles wat met Sodom gebeur ook met jou gebeur!

GEBED

Here, bewaar ons dat ons nie ‘n wêreldse leefwyse aan kleef nie. Help ons Here om nie agter die klatergoud van die wêreld aan te hardloop nie. Laat ons heiligmaking na jaag; ‘n lewenstyl wat 1toon dat ons volg Jesus alleen na. Amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

Malmesbury Advertising