Lekker slaap

SLAAP LEKKER

Wat kan tog erger wees as ‘n nag wat nie wil omgaan, omdat ‘n mens nie aan die slaap kan raak nie! Soos wat ‘n mens lees in Job 7:4 – “As ek gaan lê, dink ek: Wanneer sal ek opstaan? Maar die aand is lank, en ek word sat van al die omdraai tot die môreskemering toe.”

Meestal is dit dat ‘n mens loop met gedagtes wat jou ontstel en maak dat jy dit al in die rondte, om en om bedink. “Toe sê hy so en toe sê ek so. Maar dit was ‘n fout! Ek moes eintlik só gesê het. Ai tog, hoekom het ek nie ...”

HIER IS ‘N RESEP VIR GOEIE SLAAP:

• Skeur Op

Skeur op die nota boekie met al die notas van jou geheue waarin al die ander mense se sonde en foute van die dag aangeteken is.

Hoe ek ook al trag om nié te hoor en nié te sien wanneer ander verkeerd doen nie; leef ek en jy nie op ‘n eenman eiland nie. As mense is ons dikwels teleurgestel in ander se optrede. So, die beste ding aan die einde van die dag: Sien hoe skeur jou hande daardie notas alles op en hoe gooi jy dit in die vuilgoeddrom.

Paulus stel dit soos volg Fil. 3:14 – “Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”
• Verwilder

Verwilder al die skadelike inligting wat soos voëls wil kom nes maak in ‘n mens se kop. Inligting soos selfbejammering, selfverkleinering en selfveragting oor die dag se foute.

Onthou wat dink God oor my en jou as sy kinders in Jer 29:11 – “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Verwilder hierdie gedagtes net soos wat ‘n mens ‘n klomp muisvoëls uit die vyebome in die tuin verwilder.

• Gee

Gee al jou seerkry vir Jesus. Sien hoe jy jou hand uitsteek na Jesus en sit al daardie seer wat mense jou deur die dag aangedoen het en bekommernis in Sy hand.

Mag jy voortaan die bed tref soos Ps. 4:9 dit stel: “Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak.” Iemand het my vertel dat die agtergrond van daardie gedeelte daaroor gaan dat Dawid nie eens wou sukkel met wagte wat uitgesit moes word vir die nag nie, maar dat hy net op God vertrou het vir sy bewaring en in vrede en sonder bekommernis in die Here aan die slaap wou raak.

Lekker slaap ... vannag!
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising