Leef vir iets groter as jyself (4)

LEEF VIR IETS GROTER AS JYSELF (4)

Naby Coudini Spa in die Wes-Kaap is daar die pragtigste spoelklippe wat mens kan sien in die rivierlope. Dis klippe wat oor jare heen teen mekaar geskuur het soos die water dit met die loop van die stroom gespoel het. Almal is gladde klippe.

Die oomblik dat ‘n mens as gelowige inskakel by ‘n plaaslike gemeente, begin dieselfde “skuur” proses. Hierdie wisselwerking van persoonlikhede word deur die Heilige Gees gebruik om ons innerlike mens te snoei en te skoei. Dis soos ‘n ander teks dit stel in Spr. 27:17 – “Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.”

Baie sien nie hiervoor kans nie, en daarom wil hulle nie inskakel by ‘n plaaslike gemeente nie. Maar as ek en jy dit nie doen nie, lyk en bly ons soos die skerp klippe op die kant van die rivier wat nooit geskuur en geskaaf word deur die ander klippe nie. Laat ons dit egter toe, neem ons toe in heiligmaking en word ons mooi en afgeronde gelowiges wat vir iets groter leef as onsself. Ons word soos ‘n mooi glad en gepoleerde rivier klip.

Ek het die afgelope tyd spesifiek opgelet na hierdie gepoleerde rivier klippe. Vele soek sulke klippe om iewers in hulle huise se mure in te messel as versiering. Vroutjie het by die Kwekery sulke klippe gekoop en ‘n stuk van die tuin daarmee uitgelê – pragtig vir die oog. Jy kry ook sulke mense; so pragtig dis iets om te begeer om by hulle te wees! Maar die teenoorgestelde is ook waar; die klippe met die skerp rante wat op die kant van die rivier lê. Ook sulke mense ...

2 Tim. 2:21 – “… sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.”

Daar is ‘n aspek van my heiligmaking, wat ek op geen ander manier as net in ‘n gemeente met die “geskuur” van mede broers en suster kan bekom nie. Jy verkry dit nie:

• Al doen jy dag en nag Bybelstudie op jou eie.
• Al boer jy op al die geestelike kanale van die tv.
• Al jaag jy van bekende prediker tot die volgende.

Ek herhaal: Jy bekom dit slegs deur die ”geskuur” met jou mede broer en suster in die plaaslike gemeente.

GEBED

Here Jesus, help my dat ek my nie onttrek aan my dierbare broers en susters in die gemeente, sodat ek nie myself beroof van die skuur proses tot heiligmaking in my lewe nie. Amen.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe