Leef vir iets groter as jouself (3)

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (3)

Voor die huwelikdiens in aanvang neem, sit ek gewoonlik vir die laaste klompie minute langs die bruidegom reg voor in die kerk en wag saam vir die bruid. Ek besef dis die laaste paar minute wat dikwels die ding kan maak. Dan dink ek aan die noodsaaklikste dinge wat ek nóg kan sê wat ek moontlik nie tydens die voorhuwelikse berading gesê het nie. Gewoonlik sê ek dan vir die bruidegom, dit wat my eie broer vir my gesê het die laaste paar minute voordat ek getroud is: “Onthou, van nou af moet jy dink vir twee. Jy was gewoond om net vir een te dink en te beplan. Van nou af is daar ‘n groter saak as net jouself. Voordat jy in ‘n rigting vertrek, moet jy eers vir jou vrou daarvan sê. Besef jy was nie gewoond om so te leef nie. Jy het net jouself gehad om aan te dink. Jy sou byvoorbeeld net in die motor spring en ‘n koers ry. Van nou af moet jy eers vir jou vrou sê jy wil êrens heen gaan. Soengroet jou vroutjie voordat jy ry en as jy terug kom, sê vir haar jy is terug en soen haar sommer weer.”
Min of meer dieselfde geld vir enige mens wat toetree tot die nuwe lewe in Christus. Die oomblik dat jy gered word in Christus, gebeur met jou wat die teks in 1 Kor. 12:13 sê: “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.”

God se gees maak ons deel van ‘n nuwe familie nl. die gelowiges. Omdat ek deel word van Sy groot liggaam van gelowiges oor die aarde (universele kerk) moet dit sigbaar word deurdat ek ook deel word van ‘n plaaslike gemeente. Dit kos ‘n totale vernuwing van denke - ‘n paradigma skuif, ‘n kopskuif. Benewens die bekering waar ek o.a. anders begin dink oor sonde, oor God, die hemel en die hel, moet ek ook begin anders dink oor my rol en verwantskap in die plaaslike gemeente. My individualisme kom in gedrang. Ek moet besef:

• Daar is meer smake as net my eie.
• Daar is meer voorkeure en afkeure as net my eie.
• Waarvan ek hou, is nie noodwendig ander of almal se smaak nie.

Dit beteken ek moet toelaat dat die Gees my vorm om in te pas by my mede broers en susters en die styl van die gemeente waarby ek toegevoeg word.

GEBED

Here Jesus, U het by geleentheid na die gelowiges verwys as U moeder en broers. Help my om ook so oor die gelowiges in die gemeente te dink. Amen.
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe