Leef vir iets groter as jouself (2)

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (2)

Rom. 12:5 – “so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar.”

Fil. 2:4 – “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.”

Wat is die gewone kerkmens se reaksie en gesindheid wat net vir homself leef as daar ‘n diens aan is en hulle hom selfs spesiaal nooi om te gaan:

• “Ag nee wat, een diens se mis, sal my nou nie uit die hemel hou nie.”
• “Ek voel nou nie om te gaan nie, want die week was so hard …”
• “Ek hou nie van ‘n dvd nie, ek kan dit net sowel later by die huis ook kyk.”

Wat is die gelowige se reaksie en gesindheid wat tot die besef gekom het, dit gaan nie net meer oor my nie, maar ek leef vir iets groter as myself nl. vir Jesus én vir Sy liggaam hier op aarde:

• “Al is ek moeg en al is ek selfs nie lus nie; ek gaan, want dit gaan om ‘n groter saak as myself.”
• “Al hou ek nie van ‘n DVD nie; ek gaan terwille van my broer en suster in die Here, wat my nooi.”
• “Die saamwees en die eenheid is ‘n groter saak as my individuele behoefte.”
• “Ek gaan, want ek moet ‘n voorbeeld stel vir ander wat op my lewe let.”
• “Ek gaan terwille van diegene wat gaan val oor my afwesigheid en gaan vra: Nou waar is al die mense dan vanaand?”
• “Die Here en die Woord verwag dit van my terwyl ek gesond is en ek geen wettige verskoning het nie.” Heb. 10:25 – “en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.”
• “My leraar maak op my staat en ek gaan hom nie teleurstel nie”
• “Al kry ek niks meer daar nie en al het ek al die kennis, dan gaan ek te minste iemand anders saam nooi, sodat hý of sý seën kan ontvang.”

Dit was die styl van die vroeë kerk van Handelinge. Gaan lees Hand. 2:42-47. Ek kwoteer enkele verse:

• Hand. 2:44 – “En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit.”
• Hand. 2:46 – “En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,”

Wat was die gevolge?:

• Hand. 2:47 – “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

ALMAL BY, ALTYD BY. DIS HOE ONS HERLEWING KRY!
BID SAAM HIERDIE GEBED VIR DIE MODERNE KERK

O Here, gee dat ons weer daardie gevoel van eenheid en saamwees met mede broers en susters in die Here sal soek soos die vroeë kerk. Amen.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe