Leef naby God (4)

LEEF NABY GOD (4)

Ps. 73:28 – “Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees;”

Ps. 73:28 (MSG) – “But I'm in the very presence of God-- oh, how refreshing it is! I've made Lord GOD my home.” (Onbeskrylik!!! Lees dit weer asb.)

Wat gebeur as ‘n mens naby God leef. Wat is die gevolge in jou lewe?

JY GLY NIE SO MAKLIK WEG VANAF DIE HERE NIE

In Ps. 73:2 sê Asaf: “Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly.”

Eintlik sê hierdie kind van God: “So byna, byna het ek heeltemal van God afvallig geraak. Dit was so hittete of my jare lange, mooi verhouding met God was heeltemal daarmee heen.”

Nou jy sien, so iets gebeur as daar afstand in ‘n mens se verhouding met God kom. Dis soos die kragveld van ‘n magneet. Hoe nader ‘n stukkie metaal soos bv. ‘n speld aan die magneet kom, hoe sterker is die invloed van die magneet op die speld. Maar hoe verder die speld van die magneet af beweeg word, hoe swakker die invloed, totdat die magneet heeltemal sy effek op die speld verloor.

Die oomblik dat daar afstand tussen mens en God kom, is die kanse goed dat jy net al verder wegdryf (Heb.2:1) of jou voete al verder uitgly (Ps. 73:2). Afstand tussen jou en God baar net groter afstand.

Vir die geringste ou dingetjie of teenstand wat sulke mense tref; en hulle is weg van die Here af! Laat so ‘n persoon se naam net per ongeluk by die kerk uitgelaat word of iemand hom daar per abuis nie groet nie, dan neem hy of sy aanstoot om sommer weg te val van die Here af.

Die probleem is nie die naam wat uitgelaat is of dat die persoon nie gegroet is nie – dit gebeur elke dag in die sekulêre wêreld en mense neem nie aanstoot nie. Maar dit gaan oor die afstand wat tussen mense en God gekom het in hul verhouding.

EK BID:

”Here Jesus, ek kan nie bekostig om afstand tussen my en U in ons verhouding toe te laat nie. Dis so gevaarlik as dit gebeur, want my voete kan so maklik sommer heeltemal uitgly. Ek wil naby, dig teen U wees. Altyddeur net nader en ander aan U. Hou my Here! Help my!”

“As ek struikel en ek val, Here help my nog ‘n maal. Here vergewe my en help my nog ‘n maal. Amen.”

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

Malmesbury Advertising