Jou DALMANÚTA geleentheid

JOU DALMANÚTA GELEENTHEID
(Probeer om my as persoon los te maak van die getuienis en sien vir Jesus)

Jare gelede te Pinkster Park, preek dr. Isak Burger ‘n boodskap wat hy titel: Jou Dalmanúta Geleentheid. Slegs een keer lees ons van dié plek in die Nuwe Testament nl. in Mark. 8:10 – “En dadelik het Hy met sy dissipels in die skuit geklim en in die streke van Dalmanúta gekom.” Jesus het net één keer daarlangs beweeg en dus sou daardie mense net daardie één geleentheid kry om van Jesus se hulp gebruik te maak. Dr. Burger maak daardie aand ‘n uitnodiging met min of meer die volgende woorde: “Ek voel gelei om te sê dat hier is vanaand mense wat net hierdie kans het. As God met jou gepraat het, kom na vore dat ons u kan bedien.”

Daardie tyd het die pastore nog op die verhoog agter die prediker gesit en dr. Burger het vervolg: “Kom pastore, broeders, bedien die mense.” My hart was geroer deur ‘n vroutjie wat snikkend daar voor kom staan het en ek het biddende na haar gestap: “Suster, wat kan Jesus vanaand vir jou doen?”

“Pastoor, my huwelik is op die rotse. My tasse is klaar gepak. My man wil my nie meer hê nie. As ek vanaand by die huis kom, moet ek vertrek. Verder verlang ek, dat Jesus my sal vul met Sy Heilige Gees met die spreke in ander tale.”

Ek bid vir haar huwelik so goed as wat ek kan en toe bid ek dat Jesus haar sal vul met Sy Heilige Gees. Die Here was so wonderlik en sy word oombliklik gevul en sy praat in ander tale (Hand. 2:4; 10:44-46; 19:6)!

Die volgende oggend woon ek die vroeë oggend biduur by in die Sonskynsaal. Daar getuig ‘n oom en ‘n tannie met hartstogtelike blydskap hoe die Here hulle dogter die vorige aand aangeraak het. Ek luister maar net stil weg sonder om dit eers te verbind aan die geval waarby ek die vorige aand betrokke was.

“Gisteraand het die Here my dogter se huwelik bo-natuurlik herstel. Toe sy gisteraand by die huis kom, het haar man haar met ope arms terug omhels. Sy is ook gisteraand na soveel jare se soeke en vele wat vir haar gebid het, gevul met die Heilige Gees!”

Na die biduur kom die oom en tannie na my en sê: “Pastoor, dis jý wat gisteraand vir my dogter gebid het. Ons wil so graag vir jou en jou vrou iets doen! Ons neem julle na ‘n klerewinkel en kies vir jou die beste en mooiste pakklere en jou vrou kan vir haar die mooiste en beste rok koop.”

Ek is maar ‘n baie gehoorsame man as dit by sulke dinge kom en het toe presies gedoen wat die oom my versoek het – die mooiste en die beste in wolhaar! (My vrou was nie so gehoorsaam nie, sy het maar net ‘n nederige ou rokkie gekies.)

Maar o, die Here Jesus is so wonderlik! As Hy iets doen, doen hy dit so mooi! ‘n Wen-wen saak, sodat almal kan baat!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising