Jou Advokaat wen elke saak (4)

JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (4)

1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.”

Dit is noodsaaklik om te verstaan hoe dit moontlik is dat die Vader jou regverdiglik (wettig), onskuldig en volkome regverdig kan verklaar:

• Want Jesus het jou plek op die kruis geneem.
• Want Hy het Sy bloed gestort om te betaal vir jou sonde en straf.
• Omdat geen oortreding twee keer gestraf word nie. Jesus is klaar gestraf in my en jou plek! Halleluja!!!

2 Kor. 5:21 – “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Na die opstanding het Jesus ons Advokaat en Voorspraak en Hoëpriester by die Vader geword. Anders as die aardse advokate en prokureurs wat werk vir hulle eie beursies, stel Jesus intens belang in my en jou welsyn. Hy het deur die ergste lyding gegaan terwille van my en jou voordeel en seën (Jes. 53:5). Hy het reeds vir alles betaal, sodat ons geseënd kan wees. Ons ís inderdaad geseënd:

• Spr. 10:6 – “Seëninge is op die hoof van die regverdige.”
• Efe. 1:3 – “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,”

SLOT

As my en jou Advokaat, het Hy reeds elke saak gewen wat die duiwel teen ons kan maak, want die kruisdood van Christus is afgehandel en voltooi!

Jesus wil graag hê dat ons sal kry waarvoor Hy vir ons gely en gesterf het. Op hierdie oomblik:
• Verteenwoordig Hy my en jou in die hemel.
• Tree hy vir ons in.
• Pleit hy vir ons en verdedig Hy ons saak om te verseker dat ons redding, ons genesing, beskerming, heelheid en seën volkome is.

Kom geliefde in die Here, kry versekering en rus in die bekwaamheid van jou Advokaat!

GEBED

Here, hoe prys ek U vir Jesus Christus wat vir my intree as advokaat! Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising