Jou Advokaat wen elke saak (1)

JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (1)

1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.”

Sien die toneel in die hemel: God die Vader sit as Regter oor die ganse heelal. Aan Sy regterkant is ons Advokaat of Voorspraak (Grieks – Parakletos). Dis nie ‘n engel soos Gabriël of selfs ‘n ontslape heilige soos Moses of selfs Paulus die geleerde nie. Maar “Jesus Christus, die Regverdige.”

DIE AANKLAER

As ek so luister na hoe baie gelowiges en tot selfs predikers soms praat, dan moet dit die Heilige Gees wees wat ons aankla: “Toe het die Heilige Gees my aangekla ...” Terwyl ek verstaan wat hulle probeer sê, is dit nie die terminologie wat die Bybel gebruik nie.

• Die Woord leer dat die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde (Joh. 16:8)
• Die Heilige Gees lei die kinders van die Here in die hele waarheid (Joh. 16:13).

Ons lees in Open. 12 wie is die aanklaer. Vers 12: “Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. Vers 13: “Want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.”

Duidelik en ondubbelsinnig sê die Bybel dat die aanklaer is die duiwel. L.W. hy kla ons aan, “dag en nag.” Hy rus nooit nie en selfs wanneer ons slaap gaan hy voort. Maar prys God, die Here slaap óók nooit nie (Ps. 121:3, 4). Terwyl ons slaap is ons Advokaat op Sy pos , besig om ons te verdedig.

WAAR KLA HY ONS AAN?

Hy kla ons aan op twee plekke: Op die aarde en in die hemel. Op die aarde kla hy ons aan in ons verstand en ons gewete. Hy beroof jou van al jou vrymoedigheid en vrede en laat jou goor, hopeloos en sleg voel. Dis die rede waarom vele wat sondig of terugval , net nie weer kan opstaan en na die Here teruggaan nie. Oom Carl Steenkamp op Calvina het vele keer gesê: “Die duiwel kom preek ook mos vir jou ...” Efe. 6:16 noem dit “die vurige pyle van die Bose.” Ons kla ons dikwels ook self aan en dan het dit niks met die duiwel te doen nie. Iemand het ‘n boek geskryf met die titel: The Battlefield Of The Mind. Wat ‘n raak beskrywing van wat in ons gedagtes gebeur.

GEBED

Here, ons bid U Woord: Verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising