Jou Advokaat wen elke saak (2)

JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (2)

1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.”

In Die Hemel

Benewens dat die aanklaer, die duiwel, ons in ons verstand aankla hier op aarde (sien vorige skrywe), doen hy dit ook in die hemel voor die troon van God. Alhoewel die hemel (derde hemel waar God woon) nie meer die duiwel se woonplek is nie (Open. 12:3, 4), het hy nog toegang om ons daar aan te kla. In Job 1:6-7 lees ons dit:

• “En op ‘n dag toe die seuns van God (engele) kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.
• Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.”

Onthou die duiwel is die groot storie aandraer: Ware stories (min), valse stories, verdraaide stories, half ware stories, opgemaakte stories, lieg stories, ongegronde afleidinge, buite konteks aanhalings ... baie!

Daar is nog ‘n geval in die Bybel waar die duiwel, as die aanklaer van die broeders (Open. 12:10, 12) optree:

• Sag. 3:1 – “Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klae.”
• Sag. 3:2 – “Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?”
• Sag. 3:3 – “En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Engel staan.”
• Sag. 3:4 – “Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.”

Kommentaar oor Sag. 3:1-4

Alhoewel elke kind van God ‘n brandhout is wat uit die vuur geruk is (ons was almal op pad hel toe), hou die duiwel nie op om ons aan te klae nie. As die Satan nie eens die hoëpriester van Israel ontsien het nie, wat van ons? Maar kyk net hoe herstel die Here hom!

Twee Advokate

Net soos wat ons op twee plekke aangekla word (in die hemel en op die aarde), het ons, God dank, ook twee Advokate. Hier op aarde het ons die Heilige Gees (Parakletos – selfde woord as wat in 1 Joh. 2:1 gebruik word) wat vir ons intree (Rom 8:26, 27) en ons herinner aan alles wat Jesus vir ons gedoen het en gesê het (Joh. 14:26). Hy’s die Trooster (Joh. 14:16, 26) waarvan Jesus gepraat het. Die Engels in die King James is so mooi, “the Comforter.”

Mag Hy jou nou vertroos en bemoedig met wat jy so pas gelees het!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising