Jesus die middelpunt van alles.

JESUS DIE MIDDELPUNT VAN ALLES

Joh. 5:39 – “Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.”

Die hele Bybel gaan basies oor net één saak, één tema en één onderwerp. Ons kan dit reduseer en verkort tot net één Naam en dit is, Jesus die Christus!

Iemand mag vra: “Bedoel jy die Ou Testament ingesluit, met sy baie reëls en regulasies oor die feeste, burgerlike wette en offerandes van die Jode?” Ja, al genoemde dinge verwys op die ou end maar net na Jesus, die Redder en Verlosser van die mens. Dis niks anders as skudubeelde en simbole (Kol. 2:16,17) wat heen wys na die verwagte Messias wat sou kom – die Een wat vir Jode en heidene sou kom verlos en sou regmaak alles wat verkeerd geloop het in die tuin van Eden (Gen. 3:15).

Wanneer ‘n mens dan die Ou Testament lees, moet elke verordening rondom die feeste, burgerlike wette en offerandes in Jesus verklaar, vertolk en uitgelê word omdat die uiteindelike en dieperliggende vervulling in Hom geleë is.

Die mens wat by die Here Jesus uitgekom het, het die hoogste en grootste openbaring gevind wat daar denkbaar is! Sedert ek my hart vir Jesus in 1977 gegee het, is dit nog steeds vir my die grootse openbaring nl. redding en toegang tot die hemel, bestaan daarin om Jesus te ken as Verlosser (Joh. 17:2)!

Daarom is die mens wat nog nie by Jesus uitgekom het nie, maar eintlik ‘n soekende en onvervulde mens ongeag hoe talentvol, voorspoedig en selfs godsdienstig hy of sy ook al mag wees. Voortdurend is diesulkes besig met twis vrae en sywaarhede; dinge wat niks met redding te doen het nie. Hulle hang allerhande dingetjies en goedjies aan en verhef nietighede tot groot magtige waarhede asof redding daarvan afhang. Hulle hardloop rond en val rond, onbewus dat die einde van hulle soektog is, die Here Jesus!

Lucas Maré het ‘n bekende lied geskryf nl. Droom Vrou. Die lied wat handel oor sy lang soeke na die ideale vrou om haar dan uiteindelik te vind en vervulling te smaak. Dan vind hy ook uit dat sy toe al die tyd tog nie so ver was nie. So is die mens inderdaad ook op soek na Iets en Iemand, sonder dat hy dit noodwendig besef, wat sy diepste verlange kan vervul. Net soos in die liedjie van Lucas Maré is hierdie Jesus ook nie ver nie. Hy is alomteenwoordig. Maar veral as ‘n mens kniel en roep om genade, dan is Hy intens naby.

As jy Hom nóú in jou lewe ontvang, vind jy die grootste vervulling, die middelpunt van alles en opsomming van die Bybel – Jesus die Christus en gekruisigde!

GEBED

Here Jesus, U is die Redder van die mens! Ek glo dat U op die kruis vir my sonde en ongeregtighed gesterf het. Ek neem U aan as my persoonlike Saligmaker. Was my van my sonde en kom woon in my deur U Gees. Amen.
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising