Goeie dinge om aan verslaaf te wees (3)

GOEIE DINGE OM AAN VERSLAAF TE WEES (3)

Heb. 5:14 – “Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, ...”

ONDERLINGE BYEENKOMSTE / SAMEKOMSTE

Die Here het geweet dat geen gelowige dit kan maak op sy eie in hierdie goddelose wêreld (1 Joh. 5:19) waar alles daarop ingestel is om jou liefde vir die Here Jesus te verkoel nie. Jy het mede gelowiges om jou nodig om jou te help op jou lewensreis na die hiernamaals. Die gemeente is deur God gewil (Mat. 16:18) en is Sy metode:

• Waarvan uit evangelisasie en sending werk gedoen moet word.
• Om die siele wat gered word op te vang en te behou.
• Om welsyn en maatskaplike werk te laat plaasvind.
• Waar nuwe geestelike leiers op gewek en ontwikkel moet word.
• Waar die Woord geleer en bedien moet word.
• Waar ons mekaar sal bemoedig, opbou, moed gee, aanmoedig en mekaar se teenwoordigheid aangenaam vind.

Heb. 10:25 – “en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie.”

Ek is oortuig, as iemand werklik gered is, sal daar spontaan ‘n drang en ‘n begeerte in daardie persoon se hart wees om saam met sy of haar mede broers en susters te vergader om die Here te aanbid. 1 Joh. 5:1 – “ ... elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.”

• Dit was Jesus se gewoonte om saam te kom: Luk. 4:16 – “en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge.”
• Paulus was aan dieselfde goeie gewoonte verslaaf (Hand. 17:2): “En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte.”

Dit bly vir my so mooi elke slag as ek Paulus se verhaal lees, waar hy as gevangene na Rome op pad was. Toe hy by ‘n sekere plek gekom het met die naam van die Drie Herberge en hy van sy mede gelowiges aantref, skryf Lukas in die Handelinge verhaal (Hand. 28:15): ... en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat.”

Die samekomste is die moed vat plek van die kinders van die Here! Wat ontbeer mense nie, wat nie gereeld saam kom in die Naam van die Here Jesus nie en nie ‘n moed vat plek het nie!

GEBED

Here, uit my hart së ek dankie vir die impak van die vele geestelike samekomste wat ek deur my geestelike lewe beleef het! Was dit nie daarvoor nie, ... weet ek nie of ek dit alleen sou gemaak het nie. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

Malmesbury Advertising