God se dag vir dag voorsiening

GOD SE DAG VIR DAG VOORSIENING

Die gesin kuier by ouma en Jannie wil sommer begin eet sonder om te bid oor die kos.

Ma: “Jannie, jy moet eers bid voordat jy eet.”

Jannie: “Dis by ons by die huis ja. Ons is nou by ouma. Ouma kán kook.”

Kringloop

Ons leef in ‘n dag van voortdurende prysstygings. Daar gaan nie ‘n dag om dat ek nie iewers hoor van ‘n protesoptog in ons land waar mense ontevrede is en gewoonlik gaan dit gepaard met die eis van ‘n salaris verhoging. Die vakbond namens hulle, eis 15 persent maar die firma is net gewillig vir 5 persent. Dan na onderhandelinge kom hulle ooreen vir ‘n 8 persent verhoging. Dan styg die brandstof prys in die tussentyd en daarmee saam styg die voedsel pryse en gevolglik is die salarisverhoging van geen waarde nie. Terselfdertyd hou die buiteland ons voortdurende protesoptogte dop en beïnvloed dit ons randwaarde negatief teen die buitelandse geldeenhede, want watter land wil belê in ‘n land waar hulle dag vir dag gewelddadige protesopsigte moet aanskou?

Die vraag: Hoe gaan ons dit maak, om te oorleef?

Uitkoms

Kyk wat lees ons in Exod. 16:4 – “Toe sê die HERE vir Moses: Kyk, Ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën; dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel,”

God het vir Sy volk in die woestyn waar hulle slegter daaraan toe was as tans in S.A. en vele plekke elders, ruimskoots voorsien, want hy het manna of brood laat reën op hulle elke dag vir 40 jaar! (Sien ook Ps. 78:24) Maar dis nie die enigste plek waar ons lees van ‘n God wat kos laat reën het nie. Ps. 78:27 – “en Hy het vleis soos stof op hulle laat reën.” Ek ontvang ‘n video greep waar saam met die reën, visse uit die hemel val en die mense versamel kratte vol!

Ons moet op God vertrou vir ons voorsiening!

Die geheim is om God vir een dag op ‘n slag te vertrou. Ons sit onnodige druk op onsself om ver in die toekoms in te dink, sodat ons met vrees gedagtes leef. Die volk van Israel moes elke dag hulle porsie aan manna insamel. So moet ook ons, net vir hierdie dag se voorsiening, God vertrou! Mat. 6:34 – “Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.”

Leer om oor alle kos te bid! Steek niks in jou mond, wat kos betref, waaroor jy nie eers die Here gedank het nie en toon daardeur vir die Here dat jy erkenning gee; Hý is jou Bron van voorsiening!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

Malmesbury Advertising