God is getrou maar die mens ...

GOD IS GETROU MAAR DIE MENS …

Open. 19:11 – “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.”

Nét aan die Here kan ons hierdie eienskappe en name toeskryf. Nét Hy alleen is Getrou en Waaragtig! Geen enkele mens verdien hierdie name en titels nie. Ons kan eerder aan die mens die naam van Ontrou gee.

So vang my oog ietsie daar op ‘n storie op die TV. Die man sê vir sy regte vrou: “Al kos dit my wat, sal ek aan jou getrou wees.”

Dink ek so by myself: “Gmf, wat praat jy nou jou ontroue mens! Nou die dag het jy vir die ander vrou gesê: ‘Ek was nog nooit so seker oor iets, nl. dat ek jou lief het.’ Dis nou maar net ‘n wêreldse storie wat voor kameras opgeneem word met afgerigte toneelspelers wat volgens die draaiboek hulle rolle moet vertolk. Maar dis ‘n goeie uitbeelding van die daaglikse lewe waar die mens se ontrouheid uittoring bo alles!

Die ontrouheid van die mens … Die Bybel is vol daarvan. Die geskiedenis bewys dit en ons samelewing loop oor daarvan.

• In Ps. 78:8 lees ons: “‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie.”
• Ps. 78:9 – “Die kinders van Efraim, het omgespring op die dag van oorlog.”
• Ps.. 78:57 – “Hulle het omgespring soos ‘n bedrieglike boog.”

Hoeveel onvaste harte, omspringers en bedrieglike boë kry ons nie vandag nie Veral as dit kom by die huwelik, verhoudinge en saketransaksies!

Hoe het elke mens nie nodig om by die Here Jesus uit te kom nie en deur Hom aangeraak te word sodat Hy hulle harte permanent kan verander! Hoe het ons nie ‘n dieper werk van God in ons lewens nodig nie – sommer elke dag! Hoe het ons nie nodig om elke dag te sterf aan die vlees en elke dag tot God uit te roep en te smeek: “Help my Here dat ek net vir hierdie dag aan U getrou sal wees. Getrou aan my huweliksmaat, getrou aan my vriende en aan elkeen wat op my staat maak! Getrou aan my woord en beloftes aan mense!”

GEBED

Nou Here! Vandag Here! Vir altyd Here … Amen.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar. 

Unsubscribe

 

Malmesbury Advertising