Genade tyd is byna verby (2)

Liewe Leser
Ons is weer terug na 'n mooi tyd saam met die kinders en hulle gesinne. So innig dankbaar teenoor die Here vir my kinders wet die Here lief het en ons liefde vir mekaar!

Mag die Here U wonderlik bystaan in die res van die jaar!

Piet Smit

GENADE TYD IS BYNA VERBY (2)

Hoe genadig was God nie ook in die dae van Noag, voor die sondvloed nie. 1 Pet. 3:20 sê toe “die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is.” Vir so lank as wat daar aan die ark gebou is; so lank het die genade van God uitgereik na elkeen van die mense van die ou tyd. Maar i.p.v. die knie te buig en hulle te bekeer van hulle bose werke, het hulle die boodskap van Noag, prediker van geregtigheid (2 Pet. 2:5) in die wind geslaan. Terwyl Noag (Heb. 11:7): “met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak het tot redding van sy huisgesin,” wil ek aanneem het die spotters die vinger gewys, die kop geskut en gekrul van die lag.

Dan gee God nog 7 dae van genade vir die mense, want vandat God vir Noag beveel het om in die ark in te gaan met sy huisgesin (Gen. 7:1) en die groot reën sou kom, het die ark se deur vir nog 7 dae oopgestaan. Gen. 7:4 – “Want oor nog sewe dae sal Ek laat reën op die aarde.”

Nooit sal enige mens die Here ooit kan beskuldig dat Hy nie ‘n genadige God van vele kanse is nie. Kan jy die prentjie so voor jou sien? Daar staan die ark hoog en droog met die diere en Noag en sy vrou met sy drie seuns en elkeen se vrou binne-in, met die ark se deur wat wawyd oop is. Dis asof die genade van God nog vir ‘n laaste keer hardop uitroep: “Kom mense, kom kry deel aan die genade! Kom mense, genade tyd is byna verby!.” Maar helaas, die Bybel sê (Mat 24:38): “Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het,” Te besig met die dinge van die wêreld! Hulle gaan so op in die stoflike dat die hemelse nie saak maak nie!
In Gen. 7:16 staan dat God het Self die deur van die ark gesluit. Toe is genade tyd verby! Verewig verby! Hoe die mense toe ook al gekom en dringend gepleit het, terwyl die watervlak aan styg was:

• “Asseblief, Noag maak vir ons oop!”
• “Ons is jammer dat ons gespot het!”
• “Ons glo nou!”
• “Ons sal ons nóú bekeer!”

Die deur was gesluit en is nie oopgemaak nie. Genade tyd was vir hulle verby! Hoe hulle ook al teen die toe deur geklop en gehamer het met hulle vuiste. Die deur sou gesluit bly. Genade tyd was verby!

Weet jy, die geskiedenis is besig om homself te herhaal. Presies dieselfde is besig om te gebeur. Mat. 24:38, 39 – “Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed ... so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.”

Genade tyd is byna verby!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

Malmesbury Advertising