Genade-mens pf presteer-mens (2)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (2)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

Wat is die gevolge as ‘n mens genade by God in sy Seun Jesus Christus ontvang het?

‘N DANKBARE MENS
Dit maak van jou ‘n dankbare mens. Jou oë gaan oop in die besef, alles is God s’n. Alles is jou geleen.

In 1 Kor. 4:7 word die vraag gestel: “Wat het jy wat jy nie ontvang het nie …?
• Jou talente kom van God af.
• Jou vermoeëns kom van God af.
• Al jou besittings en eiendom kom van die Here af.

Moenie sê: “Ék het daarvoor gewerk!” Jy kon ‘n invalide gewees het. Jy kon gestrem gewees het. Jy kon werkloos gewees het.

‘n Dankbare mense het net voorregte en nie regte nie.

‘n Genade-mens is ‘n mens wat ‘n diepe waardering teenoor die Here ervaar vir alles in Sy lewe. Benewens die geestelike dinge is hy of sy net so dankbaar vir die materiële dinge in sy of haar lewe. As jy kan opstaan op ‘n Sondagoggend en kerk toe gaan is jy 1 van die 10% in S.A. wat die kerk haal op ‘n Sondag. Die ander inwoners van ons land het een of ander swak verskoning of pyn of swak gewoonte of ‘n “iets” of geen begeerte om die Here te gaan dien saam met sy geestelike familie nie. As jy ‘n motor besit is jy ook deel van die wêreld se 10% wat as ryk bestempel word uit ‘n wëreldbevolking van 6 biljoen waarvan die helfte basies in hongersnood leef. Ek vra: Is jy bewus dat jy deel is van ‘n hoogs bevoorregte en uitsonderlike groepie mense?

Ek lees dat in Somalië twee en ‘n halfmiljoen mense besig is om te sterf aan honger. Lotsgebonde mense wat daar gebore is onder haglike omstandighede. ‘n Sendeling vertel dat as jy in Indië kom, dan gebeur een van drie dinge met jou:

• Òf jy wil kwaad word.
• Òf jy wil naar word,
• Òf jy wil huil oor die toestand wat jy moet aanskou van intense armoede. Waar kindertjies se bene deur die ouers kleintyd gebreek word sodat hulle invalides op straat kan wees om te bedel.

I.p.v. om te vra as iets slegs jou tref: “Hoekom ek?” Hoekom nie ‘n slag vra, as jy kyk na die oorvloed in en om jou lewe: “Here, hoekom ek?”

GEBED

Here, ek dank U uit die diepte van my hart vir vele en oorvloed in en om my lewe. Ek het niks daarvan verdien nie. Na alles is dit maar net U! Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe