Genade-mens of presteer-mens? (8)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (8)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is,”

DIE PRESTEER-MENS (vervolg)

HOOGMOEDIG

Sulke mense maak nooit ‘n fout nie (Dis nou volgens hulle uitkyk in die lewe.). Hulle is ook te trots om ander om verskoning te vra, al is hulle ook verkeerd. Dis ook vir hulle die swaarste ding op aarde om ander wat teen hulle oortree het, vergifnis te skenk. Die rede? Hulle het self nog nooit vergifnis by God ontvang nie.

  • Wip hulle vir elke liewe ou dingetjie en dit kos genade om hulle weer tot bedaring te bring.
  • Die woordjie “ek” maak ‘n groot deel van die woordeskat uit.
  • Dis “lelike” mense.
  • Dis moeilike mense.

Dit kos genade selfs vir ‘n genade-mens om met presteer-mense oor die weg te kom. Hoekom? Omdat daar so min van die genadige Here Jesus in presteer-mense se lewe is.

SLOT

Onder die Ou Testament moes die mens presteer om God te behaag. Omdat hulle dit nooit kon reg kry nie, moes hulle die regte offer op die regte tyd bring om nog steeds onvolkome voor God te staan (Heb. 7:19; 9:9).

Maar nou, na die kruis van Jesus, kan enige mens kom met geloof in Christus se soenverdienste aan die kruis en jy word vrygespreek en jy ontvang genade en staan in volkome stand voor God (2 Kor. 5:21)!

O, kyk na Jesus! Die nederige Jesus:

Vanuit die hemelse troonkamer daal Hy neer tot in ‘n stal met mis, vlooie, muise en kokkerotte. Hy loop te voet en ry op die rug van ‘n donkie. Hy was ander se voete; selfs die een wat Hom sou verraai en Hom die grusaamste dood sou besorg!

Waar mense wat skuldig en onwaardig was, maar smekend gestaan het vir genade, het Jesus genade uitgedeel:

  • “Jou sonde is jou vergewe!”
  • “Jou sondes wat baie was, is jou vergewe!”
  • “Vrou, jou sonde is vergewe. Gaan heen en sondig nie meer nie!”
  • “Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Meer van Jesus in my en jou lewe! Kom ons dors na Hom – begeer Hom in ons lewe – beleef Hom in ons gees! Dan sal Christus in ons vrygestel word en sal Sý karakter eienskappe deur ons vrygestel word. Dan sal ek en jy Jesus vir ander wees; ‘n genade-mens ...

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe