Genade-mens of presteer-mens? (7)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (7)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is,”

DIE PRESTEER-MENS (vervolg)

GEEN GENADE VIR ANDER NIE

So ‘n persoon het geen genade vir ander nie, omdat hy of sy nog nooit genade in Christus ontvang het nie. Gevolglik stel hy of sy voortdurend eise aan andere. Almal moet volgens sy of haar meriete, standaarde en voorskrifte presteer. Hy of sy meen hulle het die reg om ander te oordeel, te meet en te veroordeel.

Almal moet op sy of haar skaal van waardes geplaas word en indien ander nie daardie toets slaag nie, is hulle onaanvaarbaar vir hom of haar.

Die presteer-mens meet gewoonlik ander aan uiterlike prestasies:

  • Hoeveel geld die ander persoon het.
  • Die tipe motor waarmee ander ry.
  • Die kleredag en
  • Die geleerdheid van andere.

Voldoen ander nie daaraan nie, is hulle nie in sy of haar klas nie en meng hulle nie met die ander benede hulle stand nie.

Lees gerus Mat. 5:44-48. Ek haal net vers 46 en 47 aan:

“As julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie. En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?

Jesus praat van heiden-liefde en heiden-genade, waar mense net meng met dié in hulle klas. Nee, ons as mense wat genade in Christus ontvang het, moet almal dieselfde ag.

Wee die stomme kinders wat sulke ouers het (presteer-mens gesindheid). Sy kinders móét eerste staan in die klas. As sy kind hardloop, móét dit altyd die vinnigste wees. As sy kind aan ‘n spring item deelneem, móét dit altyd die hoogste of verste wees. Of aan ‘n gooi item deelneem, móét dit die verste wees. Sy kinders móét presteer om by hom of haar aanvaar te word – stomme kinders!

So terloops, op hierdie manier word die verkeerde Godsbeeld ook aan die kind oorgedra. Kinders dink later hulle móét ook presteer en met werke God behaag om by Hom aanvaarbaar te wees vir die hemel.

GEBED

Here, omdat ek begenadig is in U geliefde Seun, Jesus Christus, het ek ook genade vir ander en vir my kinders. Amen.

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe