Genade-mens of Presteer-mens (4)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (4)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

GENADE VIR ANDER (vervolg)

 

Peter Miller was ‘n gewone pastoor van ‘n klein plattelandse dorpie in Ephrata in die Amerikaanse staat Pennsylvania in die dae van president George Washington en die Revolusionêre oorloë.

‘n Man met die naam van Michael Wittman ook van Ephrata, het uit sy pad gegaan om die lewe vir past. Peter Miller moeilik en ondraaglik te maak. Hy het al wat skinderstorie oor die pastoor versprei. Hy het selfs eendag die pastoor te lyf gegaan.

Later word daar ontdek dat Michael Wittman ‘n verraaier van die regering is. Hy is verhoor en ter dood veroordeel.

Toe stap past. Peter Miller 70 myl (nagenoeg 112 km) te voet na die woning van president George Washington om te gaan pleit vir die lewe van Michael Wittman.

Die president se reaksie was soos volg: “Die versoek vir u vriend kan nie toegestaan word nie.”

“My vriend! Roep die pastoor onthuts uit. “Hy’s nie my vriend nie, hy’s my grootste vyand!”

“Wat!? Wil jy vir my sê, jy het 70 myl gestap om te kom pleit vir jou vyand?!”

Dit het so ‘n indruk op president George Washington gehad dat hy vir Michael Wittman begenadig het en hom vrygelaat het.

Wanneer jy genade van God ontvang het, het jy ook genade vir ander en selfs vir hulle wat dit nie eens verdien nie ...

GEBED

Help my Here Jesus om genade te hê vir hulle wat dit nie eens verdien nie. Amen.


Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe