Genade'mens of presteer-mens (1)

GENADE MENS OF PRESTEER MENS? (3)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

GENADE VIR ANDER
Selfs vir hulle wat dit nie verdien of waardeer of dankbaar is nie. Omdat ek en jy genade ontvang het (net om daardie rede), spreek ons almal elke dag, elke oomblik vry; sewentig maal sewe keer by voorbaat onvoorwaardelik.
Iemand mag vra: “Hoe op dees aarde kry ‘n mens dit reg?”

Dis slegs moontlik wanneer ‘n mens regtig besef:

• Ek was God ‘n R100 000 miljoen skuldig. Maar die Here het my dit alles vrygeskeld!
• Ek was die doodstraf skuldig, maar die Here het my vrygespreek!

Dan loop ‘n mens as’t ware oor en is jy opgeskeep met genade vir ander. Jy wil dit uitstrooi soos saad uit ‘n saaisak: “Genade vir jou my broer! Genade vir jou my suster! Waar kan ek nog genade, barmhartigheid, vryspraak en liefde bewys? Want ek is ander se skuldenaar!”

Die Bybel sê dit in soveel woorde:

• Rom 1:14 – “Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek ‘n skuldenaar.”
• Rom. 13:8 - “Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê;”

Behalwe dat jy genade het vir ander, het jy ook genade vir jouself. Sovele is so hard op hulself en kan hulleself nie vergewe as hulle ‘n fout gemaak het nie. As jy met dit sukkel; besef maar net altyd, God het jou vrygespreek in Chistus, dus moet jy ook vryspreek die wat die Here vrygespreek het, naamlik jouself.

GEBED

Here Jesus, laat die besef van U groot vergifnis oor my lewe my daartoe noop om genade- en vryspraak-ryk te wees, vir ander en ook vir myself. Amen!


Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe